Jerusalem i våra hjärtan

Ett inlägg av Islam.nu -

Jerusalem i våra hjärtan

Jerusalem och dess omnejd har en speciell status i miljontals människors hjärtan världen över. Jesus födelseplats. Profeter och deras följare som gått på den välsignade marken i och runt Jerusalem. En minst sagt historisk plats. Muslimer tror på alla dessa profeter och Jerusalem har en speciell status i islam. Profeten Muhammed ﷺ och hans följare bad först mot Jerusalem innan Mecka blev muslimernas böneriktning. al-Aqsa moskén i Jerusalem är en av islams tre heliga platser tillsammans med Mecka och al-Madinah. I Koranen läser vi att al-Aqsa-moskén och dess omgivande områden är välsignade: Allah säger:

    “Fri från brister är Han som under natten förde Sin slav från den heliga Moskén till al-Aqsa-moskén, vars omgivningar Vi har välsignat.” [Koranen 17:1]

Allah säger:

   “Vi räddade honom och Lot [och förde dem] till det land som Vi har välsignat för alla folk.” [Koranen 21:71]

    “Och Vi gjorde stormvinden till Sulaymans [Salomons] tjänare, och den skyndade på hans befallning till landet som Vi har välsignat; Vi har kunskap om allt.” [Koranen 21:81]

    “Och [längs vägen] mellan dem och de städer, som Vi hade välsignat, lade Vi byar inom synhåll [för varandra].” [Koranen 34:18]

De flesta korantolkare har beskrivit de välsignade områdena som nämns i de tre verserna ovan som ash-Sham [Levanten] generellt bland annat för att Jerusalem ligger i ash-Sham och vissa lärda nämner specifikt Jerusalem när de förklarar versen.

Månaden Ramadan är en helig månad för miljarder muslimer världen över. I den fastar vi muslimer inte bara från mat och dryck utan även från all form av dåligt tal och uppförande. Att tjafsa och bråka är strängt förbjudet under denna månad där vi muslimer strävar efter att stärka vår tro och rena oss båda kroppsligt och själsligt. 

Att då bevittna det som sker i den heliga staden Jerusalem, under en helig månad och speciellt under de sista mest heliga nätterna, kan inte fördömas i starka nog ordalag. Att beskriva och sätta ord på vad vi muslimer känner när vi bevittnar dessa hemska övergrepp är näst intill omöjligt. Att se vad det Palestinska folket går igenom och har gått igenom under denna ockupation av deras land är hjärtskärande. Vi ber till vår Skapare och Herre att dessa orättvisor ska ersättas med rättvisa.

Vad vi muslimer kan göra är bland annat att vända oss till Allah i ånger och bön och be för våra muslimska bröder och systrar i Jerusalem och hela världen. Att vi ber extra mycket för de bröder och systrar som befinner sig under förtryck.
Vi måste även vända åter till Allah i lydnad, lägga vikt vid Hans ensamrätt att dyrkas och att följa profeten Muhammed ﷺ i alla angelägenheter. Detta är en orsak till att Allah tar bort dessa prövningar från oss muslimer. Vi måste fortsätta praktisera denna vackra religion även efter Ramadan. Att tillsammans sträva efter att lyda och underkasta oss Allahs vilja är nyckeln till framgång i detta och nästa liv.

Bröder och systrar! Idag är det Eid al-Fitr, högtiden som markerar avslutet på fastemånaden. Vi vaknar upp, kramar våra barn och familjemedlemmar, tar för givet att vi kan be Eid-bönen och spendera dagen med våra nära och kära tryggt och i säkerhet. Låt oss tacka Allah för alla gåvor vi har och minnas våra bröder och systrar som idag vaknar upp till Eid under helt andra förutsättningar.

Må Allah underlätta för våra bröder och systrar i Palestina, och överallt, och ersätta förtrycket de lever under med rättvisa. Amin!

Artiklar

Relaterade inlägg