Knäböja till Allah – på betald arbetstid

Ett inlägg av Yosuf Abdul Hamid -

Knäböja till Allah – på betald arbetstid

Det var Bromöllas kommun som 2019 beslöt att ”bönestund på betald arbetstid inte är tillåtet”.  Bilden som målats upp har varit hur problematiskt det är med anställda som i tid och otid rullar ut sina bönemattor för att knäböja till Allah – under betald arbetstid dessutom! Om man inte visste bättre hade man lätt kunna tro att dessa ritualer tar mycket tid i anspråk, och därmed leder till en synnerligt orättvis situation där hårt arbetande svenskar gör rätt för sig, medan de knäböjande muslimerna använder sin arbetstid till bön. Men hur ligger det egentligen till?

Att vända sig till Gud i bön är en stor del i en troendes liv, oavsett tro. En muslim kan vända sig till Gud i bön egentligen när som helst genom att helt enkelt ”tala” med Gud. För det krävs inget speciellt och det skiljer sig inte nämnvärt från hur många andra vänder sig till Gud i bön. En muslim är dock ålagd att även vända sig till Gud under de fem dagliga bönerna som utförs enligt bestämda ritualer. Dessa fem böner inleds med morgonbönen vid gryningen följt av middagsbönen mitt på dagen, eftermiddagsbönen, kvällsbönen vid skymningen och till sist den sena kvällsbönen när det blivit mörkt ute.

Dessa fem böner är knutna till bestämda tider som bestäms av hur lång eller kort dagen är. Varje bön tar cirka fem till tio minuter att utföra. När tiden för en bön går in så har man ända till nästa böns början på sig att be den. Man har alltså ett par timmar på sig att be varje bön.

Hur påverkar då dessa böner arbetet på en arbetsplats?
De böner som blir aktuella på en arbetsplats är generellt middagsbönen och eftermiddagsbönen. I skrivandets stund träder middagsbönen in kl.12:43 i Stockholm och eftermiddagsbönen träder in kl. 16:02. Om en person arbetar vanlig kontorstid mellan nio och fem, så är det bara middagsbönen som blir aktuell att be. Under andra tider på året kan det bli aktuellt att be även eftermiddagsbönen på arbetet då dagarna bli kortare. Hur löser vi då detta rent praktiskt? Är det så att en muslim som vill värna om sina böner måste försvinna mitt under en viktig process i arbetet och rulla ut sin matta? Självklart inte! Enligt dagens tabell och om personen arbetar kontorstider så skulle middagsbönen kunna bes på lunchrasten eller på eftermiddagsrasten, som brukar vara 15 minuter. Det är mer än tillräckligt med tid för en bön som tar ca 5–10 minuter att utföra. Eftermiddagsbönen kan personen be hemma, efter jobbet, ända fram till kl. 19.07 enligt dagens tabell.

Man kan undra hur stort problem det var i Bromöllas kommun och hur många mattor som egentligen rullades ut på betald arbetstid för att man skulle driva igenom ett förbud? Nu har i alla fall förvaltningsrätten i Malmö upphävt Bromölla kommuns beslut om förbud mot bön på arbetstid. Kommunens beslut anses strida mot bestämmelserna om religionsfrihet i grundlagen och Europakonventionen.

Innebär detta att muslimer nu kommer börja rulla ut extra stora mattor på din arbetsplats? Och knäböja under betald arbetstid? Nej, vi muslimer är måna om att inte ta betalt för ett arbete vi inte utfört. Det är nämligen förbjudet i vår religion. En muslim måste vara noga med varje krona han eller hon tjänar. Vi uppmanar alltid de muslimer vi kommer i kontakt med att respektera sin arbetsplats och arbetsgivare. Att ha en dialog med denna om hur man kan lösa en eller två böner som vi vill be under arbetsdagen, på våra raster.

Många arbetsgivare är pålästa, bildade och förstår att en glad och lycklig anställd är en produktiv anställd. Där det för någon annan är viktigt att gå ut och ta en cigg, eller en kort power-walk på rasten, är det viktigt för oss att stanna upp i vardagen och be en enkel bön. Vad vi gör på våra raster borde vara vår ensak helt och hållet, men med rådande klimat känner många muslimer att de är föremål för en sorts hets vilket leder till att många inte vill eller orkar ta en dialog, vilket ju inte är bra alls för samhället. Beslut som det Bromölla kommun valde att ta, hjälper ju inte heller direkt.

Vi uppmanar alla våra bröder och systrar att respektera era arbetsplatser, kollegor och chefer. Gör er bön på de raster ni har rätt till och försök att ha en öppen dialog kring bönen på er arbetsplats. Om det någon gång händer att ni behöver be utanför er rast, förklara hur det ligger till och säg att ni behöver fem minuter. Det är i de allra flesta fall inget problem alls!

Men tänk på att inte bara kräva era rättigheter hela tiden! Se till att även ge andra deras rättigheter! En muslim ska alltid komma i tid, i god tid. En muslim skall utföra sitt arbete med perfektion, ihsân. En muslim är ärlig och sanningsenlig. En muslim ska vara ett gott föredöme och alltid lämna fina spår efter sig! Om du är på detta sätt kommer du bli en uppskattad medarbetare och du kanske till och med får hjälp med att utföra din bön! Många arbetsplatser har inrättat andaktsrum för sina anställda och bedjande muslimer är på många arbetsplatser högt värderade och uppskattade!

Att be är en rättighet – men se till att du även gör dina skyldigheter och visa islams vackra sidor i ditt beteende och uppförande!

Att be och vända sig till Gud är inget konstigt för oss svenskar, det är något vi gjort under många århundraden. Att stanna upp i vardagen, ta en stund till att reflektera och visa tacksamhet är något som inte bara muslimer gör. Sverige har varit ett kristet land i över tusen år. Därför reagerade många när de såg att bland annat Kristdemokraterna röstade för förslaget om förbud att be till Gud på arbetsplatsen i Bromölla. Enligt det andra partiet som låg bakom förbudet har ”få andra idéer och institutioner har varit lika betydelsefulla för formandet av den svenska kulturen som kristendomen och den svenska kyrkan.” Det känns lite motsägelsefullt att man vill förbjuda bön till Gud på arbetet samtidigt som man påstår sig värna om just det ”svenska kristna kulturarvet.”

Till alla som tycker att det vi muslimer gör när vi ”rullar ut mattan och knäböjer till Gud” är främmande och inte hör hemma i den svenska och västerländska kulturen, vill vi avslutningsvis dela med oss av ett citat från just Svenska Kyrkan:

”Gud är alltid med oss, på jobbet, hemma, på resan och var vi är befinner oss. Det kan vara bra och kännas gott att stanna upp mitt i vardagen och be en enkel bön tillsammans med andra.”

Vi ber vår Skapare och Herre; Allah - Abrahams, Jesus, och Moses Herre – att vägleda oss alla till det Han älskar och är nöjd med. Samt att Han vägleder oss alla till att minnas Honom och tacka Honom för alla gåvor vi har, även mitt på dagen.

Artiklar

Relaterade inlägg