Laylatul Qadr och syftet med skapelsen

Ett inlägg av Yosuf Abdul Hamid -

Laylatul Qadr och syftet med skapelsen

Bröder och systrar! Allah har skapat oss för att dyrka Honom. Allah säger i Koranen:

"Jag har endast skapat djinnerna och människorna för att de skall dyrka Mig."  [Koranen 51:56]

Och

"Till varje samfund har Vi låtit ett sändebud komma för att förkunna: "Dyrka Allah och håll er borta från det som dyrkas vid Allahs sida! "    [Koranen 16:36]

Och

Vi har aldrig sänt en profet före dig utan att uppenbara för honom: "Det finns ingen annan [sann] gud än Jag - tillbe därför Mig!"  [Koranen 21:25]

Profeten ﷺ sade:

"Allah sade: Människa! Om du skulle komma till Mig med så pass många synder att de fyller hela jorden, och därefter möta mig utan att ha dyrkat någon vid Min sida, så skulle Jag komma till dig med lika mycket förlåtelse." [at-Tirmidhi]

Bröder och systrar i islam! Ikväll kan vara Laylatul Qadr. Att dyrka Allah under den kvällen och natten är bättre än 83 års dyrkan! Det är en väldig natt och en möjlighet till enorm belöning!

Oavsett vad som hänt tidigare under Ramadan eller innan Ramadan ska du inte låta djävulen lura dig så att du avstår från att göra mycket gott denna natt!
Vi alla bör vända oss till Allah i förlåtelse och påminna oss om att vi skapats för att dyrka vår Herre och Skapare, Allah. Låt oss sträva efter att göra mycket gott under denna natt och de dagar och nätter som är kvar av månaden Ramadan.

Profeten ﷺ sade:

"Den som står upp i nattbön under Laylatul Qadr, med tro och hopp om belöning, kommer få sina tidigare synder förlåtna."
[al-Bukhari och Muslim]

Passa på att göra mycket du´a (åkallan), åminnelser, nattbön, Koranläsning, ge välgörenhet och allt annat gott under denna kväll och natt.

Glöm inte att fortsätta stödja oss och våra verksamheter så att vi tillsammans kan fortsätta lämna efter oss kunskap som gynnar! Vi är oberoende och tar inte bidrag från någon stat - vilket innebär att vi alla tillsammans måste göra det vi kan för att allt det goda som sprids ska kunna fortsätta.

Ge en gåva eller betala din zakat här!

Må Allah stärka vår tro, ge oss allt det goda i detta och nästa liv, ge oss förståelse i religionen och väglda oss till det som Han älskar och är nöjd med. Må Allah förlåta oss våra synder och de troende som gått bort innan oss. Amin!

Artiklar

Relaterade inlägg