Månaden innan Ramadan - förberedelsens månad!

Ett inlägg av Yosuf Abdul Hamid -

Månaden innan Ramadan - förberedelsens månad!

Bröder och systrar i islam! Vi befinner oss i månaden Sha’bân, månaden innan Ramadan, då profeten ﷺ och hans följeslagare brukade förbereda sig inför Ramadan och be Allah att de skulle få leva till Ramadan för att kunna fasta och be i den. Må Allah låta oss leva till Ramadan och låta oss fasta och be i den. Må Allah göra att vi tillhör de som Han räddar från eldens straff. Amin!

Bröder och systrar! Frukta Allah, lyd Honom och håll fast vid denna gåva vi fått! Minns att vi färdas mot Allah och mötet med Honom på Domedagen och att det bästa vi kan ha med oss på denna färd är gudsfruktan. Allah säger:

”För med er det som ni kan ha behov av, men den bästa provianten är gudsfruktan. Och frukta Allah, ni som har förstånd!”  [Koranen 2:197]

Vi måste frukta Allah genom att lyda Honom under alla omständigheter, under årets alla månader, inte bara några av dem. Nu väntar Ramadan runt hörnet, månaden då vi fastar och gör extra mycket goda handlingar för att stärka vår tro och bli mer gudfruktiga. Låt oss redan nu förbereda oss inför Ramadan så att vi är redo för fastan och nattbönen från Ramadans första dag.

Profetens ﷺ hustru Aisha (radhi Allahu ’anha) sade att profeten ﷺ inte brukade fasta en hel månad förutom månaden Ramadan och att hon inte sett honom fasta mer i någon annan månad än i månaden Sha’bân. [Muslim]

Bröder och systrar! Skynda er till goda handlingar och det som för er närmare Allah i denna speciella månad. Förbered er inför Ramadan genom att fasta frivilligt och läs mycket Koran i förberedelse inför nattbönen i Ramadan. Skjut inte upp på goda handlingar och låt inte djävulen lura er att vänta till Ramadan med att lämna synder. Allah säger:

”Och tävla med varandra om er Herres förlåtelse och ett paradis, lika vidsträckt som himlarna och jorden, som står berett att ta emot de gudfruktiga.”  [Koranen 3:133]

Allah säger:

”TROENDE! Frukta Allah, och tänk på vad ni sänder framför er, var och en, till morgondagen [dvs. Domedagen]! Ja, frukta Allah! Han är väl underrättad om vad ni gör.”  [Koranen 59:18]

Låt oss redan nu rannsaka oss själva och vårt tillstånd. Vilka goda handlingar gör vi idag som vi kan förstärka och förbättra ännu mer? Vilka rutiner har vi som är bra? Vilka förbättringsområden har vi? Hur står det till med de fem dagliga bönerna och ber vi dem med ett närvarande hjärta? Hur regelbundet läser vi Koranen? Hur mycket tid avsätter vi för att lära oss om vår religion varje vecka? Och så vidare.

Bröder och systrar! Låt oss inte bli överraskad av att Ramadan kommer i år igen. Låt oss inte spendera den första veckan i Ramadan med att komma in i bra rutiner, låt oss göra det redan nu så att vi kan få ut så mycket som möjligt av månaden Ramadan!

Låt oss även se över våra vardagliga rutiner som matvanor, motion och sömn, så att vi redan nu kan komma in bättre rutiner. Kom ihåg att din kropp har rättigheter över dig och att den troende som är stark är bättre och mer älskad av Allah än den svage.

Några konkreta saker att göra under denna månad:

  •     Fasta frivillig fasta, exempelvis måndagar och torsdagar
  •     Läsa mycket Koran och göra ett regelbundet schema för det
  •     Reflektera över de fem obligatoriska bönerna och vad vi kan förbättra kring dem
  •     Be de frivilliga sunnah-bönerna, och redan nu börja be lite nattbön efter isha-bönen.
  •     Studera inför Ramadan, bland annat genom att läsa Ramadanboken på islam.nu och lyssna på lektioner om Ramadan
  •     Be om förlåtelse för våra synder och lämna det förbjudna
  •     Allt gott som för oss närmare Allah

Bröder och systrar! Minns att de bästa handlingarna är de obligatoriska, sedan de frivilliga och att de bästa handlingarna är de som görs regelbundet, även om de är få. Ta inte på dig för mycket på en gång, utan sträva efter att göra handlingar som du kan göra långsiktigt. Kämpa och be Allah om framgång och ha tålamod. Allah är med de tålmodiga.

Må Allah låta oss leva till Ramadan! Må Allah låta oss tillhöra de som fastar och ber i Ramadan. Må Allah låta oss tillhöra de gudfruktiga och låta oss stiga in i Paradiset. Amin!

Artiklar

Relaterade inlägg