Månaden Muharram och Ashura-dagen 2023. Missa inte belöningen!

Ett inlägg av Islam.nu -

Månaden Muharram och Ashura-dagen 2023. Missa inte belöningen!

Bröder och systrar! Vi befinner oss nu i månaden Muharram!

Den islamiska kalendern består av 12 månader och månaden Muharram är den första. Den första dagen i Muharram inföll i år den 19 juli 2023. Allah säger:  

ANTALET månader är tolv enligt Allahs påbud - vilket Han fastställde den dag då Han skapade himlarna och jorden. Av dem är fyra helgade; detta är Allahs evigt sanna lag.”  [Koranen 9:36] 

Profeten  ﷺ har nämnt att det finns 4 helgade månader under året och att Muharram är en av dem. [al-Bukhari] En av de saker vi uppmanas att göra är att fasta mycket i denna månad. Profeten ﷺ sade:  

Den bästa fastan efter månaden Ramadan är den i Allahs månad Muharram”  [Muslim] 

Fastan i månaden Ramadan är obligatorisk, för de som inte är undantagna, och fastan i Muharram är frivillig. Belöningen för frivillig fasta är dock enorm, och att fasta under denna månad belönas alltså ytterligare.  

Det är en stor gåva att Allah gett oss tider på året där goda handlingar belönas mångdubbelt och där vi uppmanas extra mycket att göra gott och akta oss för synder. Vår tro stärks av att göra goda handlingar och den försvagas när vi faller in i synder. Stark tro (îmân) leder till att vår färd mot Allah och paradiset stärks.  Att göra goda handlingar och akta oss för det vår Skapare förbjudit oss från stärker vår gudsfruktan (taqwa) vilket är den egenskap som paradisets invånare beskrivs med. Allah säger:  

Och tävla med varandra om er Herres förlåtelse och ett paradis, lika vidsträckt som himlarna och jorden, som står berett att ta emot de gudfruktiga.” [Koranen 3:133] 

Det är lätt hänt att de goda rutinerna man skaffade sig i månaden Ramadan avtar lite med tiden, så ta tillvara på denna möjlighet att rannsaka dig själv och dina vanor!  Allah säger:   ”de män och de kvinnor som fastar, de män och de kvinnor som lägger band på sin sinnlighet, de män och de kvinnor som alltid har Allah i tankarna - [för dem alla] har Allah i beredskap förlåtelse för deras synder och en rik belöning.”  [Koranen: 33:35] 

Profeten ﷺ sade:  

Den som fastar en dag för Allahs skull kommer att få ett dike mellan sig och elden lika vidsträckt som avståndet mellan himlen och jorden.”  [at-Tirmidhi]  

Profeten ﷺ frågades om en handling som kommer gynna personen. Han sade då:  ”Fasta! Det finns sannerligen inget som fastan.”  [Ahmed]  

Fastan skyddar den troende från synder i detta liv och från straff i nästa liv. Profeten ﷺ sade:   ”Fastan är ett skydd…”  [al-Bukhari]  Utöver det accepteras den fastandes åkallan och många andra nyttor som nämnts med att fasta.   

Den 10e Muharram infaller Ashura-dagen som är en speciell dag. Denna dag räddade Allah profeten Moosa ﷺ och hans folk från Farao och profeten Moosa fastade denna dag i tacksamhet till Allah. Profeten Muhammed ﷺ var väldigt mån om att fasta denna dag och uppmanade oss att fasta den vilket medför en stor belöning. Han ﷺ sade: 

Att fasta den dagen stryker bort synder från det gångna året.” [Muslim].  

Det är rekommenderat att även fasta dagen innan vilket profeten ﷺ uppmanad oss att göra. Alltså den 9e och 10e i Muharram. [Muslim]. Missar man att fasta dagen innan kan man fasta den 10e och dagen efter. Skulle en person bara fasta den 10e, alltså Ashura-dagen, så är det också tillåtet.  

I år infaller Ashura-dagen på fredag den 28 juli . Det är alltså extra rekommenderat att fasta torsdag den 27 juli och fredag den 28 juli.  

Vad gäller den som har dagar att ta igen från Ramadan så kan man fasta Ashura-dagen och ta igen sina missade dagar efter det, så länge man tar igen dem innan Ramadan träder in. 

Bröder och systrar! Ta tillvara på denna möjlighet att göra gott och få mycket belöning! Vi bör vända åter till Allah i ånger för våra synder och rannsaka oss själva. Påminn dina nära och kära att fasta och göra gott under denna månad.  Må Allah vägleda oss till det Han älskar och är nöjd med samt acceptera från oss alla.

Nyheter

Relaterade inlägg