Nätverksteorin och kallet till islam

Ett inlägg av Abdullah As-Sueidi -

Nätverksteorin och kallet till islam

Hur sprids ett religiöst budskap?  Hur kommer det sig att personer drar sig till vissa religioner hellre än andra? Det är bland annat sådana här frågor som religionsvetare söker svar på, och som efter lång tids forskning resulterat i en rad olika teorier. Till dessa teorier hör den så kallade nätverksteorin, som säger att människor har en större tendens att acceptera ett religiöst budskap om det återfinns hos personer i deras egen umgängeskrets. Detta tar sig uttryck på olika sätt. Till exempel, om en ickereligiös person närvarar på en föreläsning om religion, så är chansen att denne påverkas förhållandevis liten. Om personen i fråga går på samma föreläsning i sällskap med någon från sitt eget sociala nätverk, såsom en vän eller släkting, så har chanserna för påverkan ökat betydligt.

Hur kan vi muslimer dra nytta av dessa forskningsresultat?  Att vår religion uppmanar oss att sprida budskapet till andra människor vet vi både från Koranen och sunnan. Borde vi då inte inkorporera denna nyinförskaffade insikt i vårt kall? Naturligtvis ska vi det! Det är inte svårare än att man tar med sig släkt och vänner till islamiska föreläsningar. Har man tillgång till bil så kan man hämta upp dem på vägen, annars tar man sig dit med kommunala medel tillsammans. Chansen att din vän eller släkting blir påverkad av budskapet är nämligen betydligt större än om han eller hon hade tagit sig dit på egen hand, in sha Allah.

Med den plats som sociala medier nu för tiden tar i många människors liv öppnas nya möjligheter att implementera nätverksteorin. Var gång du delar en föreläsning, en artikel, ett inlägg eller liknande så har du inte bara tillhandahållit materialet, du har dessutom bidragit till att mottagarna skall vara positivt inställda till det. De fick det ju av någon de kände: Dig!

Islam.nu har funnits som hemsida i 20 år och varit aktiv på sociala medier sedan 2015. Under den tiden har våra artiklar och föreläsningar nått ut till hundratusentals personer i Sverige. Många av dessa fick del av materialet för att bröder och systrar i Sverige delat det på allt från Facebook och Instagram till vanliga whatsapp- och telegramgrupper. Detta har i sin tur resulterat i att fler konverterat till islam och att muslimer praktiserar mer och generellt tar sin religion på större allvar.

Att kalla andra människor till islam och dyrkan är en stor dygd i islam. Profeten Muhammad  ﷺ sade:

”Den som kallar någon till den rätta vägen, får samma belöning som den som därefter följer den. Detta utan att personen som följer den går miste om något av belöningen”.

Våra liv är korta och möjligheten till belöning är begränsad. Att få chansen att medverka till att andra kommer till tro och gör goda gärningar är en otrolig gåva som vi inte får gå miste om.

Vi på islam.nu kommer att fortsätta att kalla till denna underbara religion, in sha Allah. Det betyder en kontinuerlig uppsjö lektioner, föreläsningar, böcker, artiklar, videor och applikationer. För dig innebär det chansen att du kontinuerligt får del av belöningen för det. Utnyttja ditt sociala nätverk och dela materialet! Karavanen fortsätter, hjälp folk att ansluta sig till den!

 

Artiklar

Relaterade inlägg