PALESTINA – SIDA VID SIDA!

Ett inlägg av Islam.nu -

PALESTINA – SIDA VID SIDA!

Ockupation, folkmord och apartheid – Motståndet kommer aldrig upphöra!

"Om Sverige blir angripet av ett annat land kommer vi aldrig att ge upp! Alla uppgifter om att motståndet ska upphöra är falska.”  [Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.]

Ovan står att läsa i den information MSB gått ut med till svenska folket. Blir Sverige angripet gäller totalförsvarsplikten för alla som är bosatta i Sverige. Motståndet mot en angripare kommer aldrig att upphöra! Skulle nyheter spridas om att kampen upphört så ska vi veta att det är falska uppgifter.

Hur hade vi i Sverige reagerat om Ryssland hade ockuperat delar av Sverige, för att sedan gradvis utöka de ockuperade delarna under en 60-årsperiod till att omfatta större delen av Sverige? Hur skulle vi reagera om de invaderande ryssarna tog över de hus, marker och områden de ville ha, bosatte sig där, sparkade ut svenskarna från sina egna hem - och förvisade dem till ett litet landområde där de fick leva i humanitär misär, många gånger utan tillgång till vatten, el, medicin och andra förnödenheter? Samtidigt som fler och fler ryssar flyttade hit och befolkade det som en gång var svenskarnas land.

Hur skulle vi känna om de svenska män och kvinnor som då gjorde motstånd enligt sin förmåga stämplades som terrorister? Och om alla som uttryckte stöd för den svenska kampen också stämplades som terrorister?

Skulle vi hålla med omvärldens försvar av de ryska attackerna mot civila svenskar som kämpar för sin frihet – när ursäkterna för ockupationen är saker som att ”Ryssland har rätt att försvara sin befolkning” eller ”Ryssland har rätt att skydda sina gränser”?

Svaret på dessa frågor har vi redan fått – när Ryssland invaderade Ukraina!  Sverige var snabba med att fördöma, skicka hjälp och förnödenheter till den utsatta civilbefolkningen, ja till och med vapen till Ukraina! När svenskar och andra reste till Ukraina för att ansluta sig till den beväpnade kampen sågs de, och beskrevs de, som hjältar - inte terrorister.

EU-kommissionens ordförande - Ursula von der Leyen, sade i ett tal till det europeiska parlamentet i samband med Rysslands attack på Ukraina:

Rysslands attack mot civil infrastruktur, speciellt elektricitet, är krigsbrott. Att stänga av vattnet, el och värme för män, kvinnor och barn när vintern är på väg – är rena terrorhandlingar, och vi måste benämna dem som sådana.”

Nu är tongångarna helt andra. När det kommer till det Palestinska folkets rätt att försvara sig mot en ockupation av deras land, när israel hotar att jämna Gaza med marken, med alla dess civila invånare - när elen, vattnet och värmen stängs av säger samma ordförande:

”Idag har Hamas terrorister slagit till mot israels hjärta…. israel har rätt att försvara sig – idag och under de kommande dagarna. EU står på israels sida.”

Ockupationsmakten har nu börjat stänga av alla förnödenheter till Gaza som el, vatten och mat. Något som räknas som ett krigsbrott enligt Genevekonventionen. Men tydligen bara om Ryssland och andra länder gör det- inte när det görs mot det Palestinska folket. Där står EU på ockupationsmaktens sida.

Sjukhus bombas och läkare utan gränser som är på plats fördömer de pågående attackerna där civila kvinnor och barn dödas. Genevekonventionen förbjuder inte bara att sjukhus bombas, den förbjuder även kollektiv bestraffning - något att ha i åtanke nu när Gaza bombas. Ockupationen av landområden, illegala bosättningar, krigsbrott mot civila är alltså något som pågår mot hela den Palestinska befolkningen – inte någon enstaka grupp eller organisation som terrorstämplats. Detta är grundläggande att ha med sig när man talar om situationen i Palestina och de senaste händelserna.

När brittiska politiker tillfrågas om att det Palestinska folket nu återigen blir utsatta för dessa krigsbrott blir svaret: ”israel är ett offer för terrorism och israel har en absolut rätt att försvara sig självt…

Ett av de största problemen med de senaste dagarnas debatter och krigspropaganda (desinformation) är att man talar om konflikten som om den vore en vecka gammal – när ockupationen av Palestina med krigsbrott, apartheid och folkmord pågått i mer än 60 år! Man missar helt att sätta händelserna i en korrekt kontext. Att tala om det som nu skett som en isolerad händelse där israel från ingenstans utsätts för en terrorattack är inte bara extremt snedvridet, det är oärligt.

Det handlar heller inte om att försvara eller fördöma den attack som en palestinsk organisation utförde. Det handlar om att förstå varför den skedde och vilket fruktansvärt hyckleri vi ser från politiker och media i väst. Gaza och dess befolkning har hållits som gisslan av ockupationsmakten i 16 år! Ska man tala om ockupationsmaktens rätt att försvara sig och hämnas – måste man väl i första hand tala om det förtryckta ockuperade folkets rätt att försvara sig? Att många idag har så kort minne att det bara sträcker sig en vecka bakåt - och att man väljer att inte minnas alla de attacker, mord på civila och krigsbrott som Palestinierna blivit utsatta för - är väldigt skrämmande.

Palestinierna ska ursäkta sin existens och kampen för självständighet och ett eget land fritt från förtryck – israel ska ha rätten att begå krigsbrott och bomba sjukhus och civila inne i Gaza, med tusentals civila dödsoffer som resultat.

Narrativet har blivit så snedvridet att de som ockuperat Palestina, infört apartheid, utsätter Palestinierna för all form av inhuman behandling alltså är offren – inte de utsatta Palestinierna. Självklart ska man fördöma  att civila dödas i kampen mot en ockupationsmakt - som själva mördat civila under årtionden – men det får inte bli på bekostnad av att ännu starkare fördöma de handlingar som leder till en reaktion!

Ska man stå i solidaritet med israel – måste man samtidigt stå i ännu större solidaritet med Palestina. Att offret slår tillbaka mot förövaren kan väl aldrig ses som värre än förövarens attacker och förtryck!?

Att hissa den israeliska flaggan och tala i termer om att israel har rätt att ännu en gång utsätta civila palestinier för våld och död blir därför extremt provocerande och är ett hån mot de mänskliga rättigheter och barnens rättigheter som väst påstår sig värna om och försvara. När hissar man annars en ockupationsmakts flagga? Som enligt internationella samfund sysslar med illegala ockupationer och krigsbrott? Att visa stöd för Palestina - vilket absolut inte är att visa stöd för de organsiationer som begår orätt - fördöms. Samtidigt visar man öppet sitt stöd för den krigsmakt och ockupationsmakt som mitt framför ögonen på världen begår krigsbrott mot civila kvinnor och barn. Är det inte hyckleri?

Man kan vidare fråga sig vad man förväntar sig för resultat och reaktion av årtionden av ockupation, apartheid, mord på civila och journalister, orättvisor, förtryck, attacker mot heliga platser, räder mot moskéer mitt under pågående bön, fängslande av minderåriga, krigsbrott med mera?  Hade man på riktigt brytt sig om civila liv- på båda sidor - hade man gjort allt i sin makt för få ett slut på ockupationen av Palestina. För länge sen! Istället har israels ockupationer av Palestinska områden fått fortgå – trots att de av FN bedömts som olagliga. 

Det pågår ett systematiskt förtryck, apartheid och folkmord - vilket Amnesty och andra organisationer vittnat om. Gaza beskrivs som världens största utomhusfängelse där över 2 miljoner människor vistas på en liten landyta under inhumana förhållanden med höga murar och taggtråd som håller dem instängda. Människor som på grund av israelisk ockupation tvingats fly från sina hem och landområden de en gång bodde i.

Förtrycket mot Palestina kan inte fördömas i starka nog ordalag. Hur vi muslimer och många människor världen över känner när vi bevittnar de hemska övergrepp som fått pågå under flera generationer - är näst intill omöjligt att beskriva och sätta ord på. Därav de starka reaktionerna världen över. Att se vad det Palestinska folket går igenom under denna ockupation av deras land är inget annat är hjärtskärande.

Varför flaggade inte de svenska kommunerna med Palestinas flagga i solidaritet alla de gånger de utsätts för dessa övergrepp? Varför sändes inte krigsfartyg till området för att rädda de civila Palestinska männen, kvinnorna och barnen - som man nu gör för att visa stöd till den illegala ockupationen? Låt oss var ärliga - hade denna ockupation, denna apartheid och dessa mord på civila skett någon annanstans och mot en annan befolkning än Palestinierna, hade det aldrig tillåtits– för att inte tala om att det tillåtits fortgå i decennier!

Det är uppenbarligen skillnad på folk och folk, inte bara i EU-parlamentet, utan även i media i väst. När vita européer (Ukraina) attackeras av en ockupationsmakt (Ryssland) är de frihetskämpar när de slår tillbaka. När araberna och muslimerna attackeras är det deras egna fel - de är ändå barbarer. Kämpar de tillbaka är de terrorister. De borde lägga sig ner och låta sig förslavas bara. Inget tal om att skydda civila eller att de har rätt att slå tillbaka mot ockupationen. Gör de det är de alla terrorister som förtjänar att dö. Sympatiserar man med deras kamp blir man också en terrorist. Viftar man med en Palestinaflagga är man terrorist.

Frankrike förbjuder demonstrationer till stöd för Palestina. Påtalar man israels förtryck, krigsbrott och brott mot mänskliga rättigheter är man antisemit – trots att även Palestinierna och araberna själva är ett semitiskt folk. Så mycket för den västerländska ”vida yttrandefriheten” vi fått lära oss så mycket om på sistone…

En intressant fråga är hur väst anser att Palestinierna ska kunna kämpa tillbaka mot ockupationen – utan vapen och det stöd som exempelvis det ukrainska folket har fått? Hade det kanske varit bättre att förse Palestinierna med riktiga vapen och en egen armé som kan slåss mot ockupationsmakten, så som man gör med Ukraina? Då kanske vi sluppit dessa ”terrorister” och ”terrorattacker” – och i stället fått två stridande arméer som kunde göra upp? Då kanske vi även hade sluppit en situation där man håller 2 miljoner civila Palestinier som gisslan i Gaza - med olagliga kollektiva bestraffningar som de nu får utstå.

En annan galen tanke för att få slut på lidandet kanske hade varit att ge tillbaka Palestina till Palestinierna? Nej, fy vilken tokig idé!

Ytterligare en fråga värd att reflektera över är hur väst ser på hämnd. Vi ska ha full förståelse för att israel nu hämnas; i skrivande stund har över 2215 (!) palestinier mördats i de senaste dagarnas bombattacker, varav över 500 barn och 276 kvinnor. Totalt över 8700 skadade. Men vi har ingen förståelse för att Palestinierna - som upprepade gånger fått utstå dessa folkmord - slår tillbaka mot förtrycket och ”hämnas”. Hur tänker man här?

Svaret är att det blivit så obehagligt tydligt att det är skillnad på människor och människor, framför allt i väst. Det ena folket är ständiga offer, trots att det är de som begår krigsbrott och apartheid - det andra folket är för alltid barbarer vars liv, och död, inte riktigt räknas.

När muslimer, araber och specifikt nu Palestinier omnämns så görs nästan alltid en koppling till fara, terror, extremism eller liknande. När man gång på gång avhumaniserar ett folk på det sättet så skapar man en situation där de inte längre ses som likvärdiga människor. Där är vi idag. Vi ser nu hur generaler kallar det Palestinska folket för boskap som bara ska slaktas.  Desinformation sprids om de barbariska Palestinierna som dödar barn – allt för att skapa opinion för att ännu en gång kunna slakta Palestinska kvinnor och barn, vilket gjorts upprepade gånger de senaste decennierna!

Att stänga av elen, vattnet och värmen för palestinska civila män, kvinnor och barn, blir då inte lika allvarligt som att göra det mot exempelvis det ukrainska folket – då kallas det krigsbrott och terrorhandling. Det Palestinska folkets rätt att försvara sig och sitt land blir inte lika självklart som för exempelvis det ukrainska folket.

Vi ser nu i intervjuer där man säger att man ”slåss mot nazister” – man menar då hela Gazas befolkning. ”Vi kommer aldrig hjälpa dem genom att ge dem el, vatten och förnödenheter. Vill ni komma hit och slå på strömmen åt dem kan ni göra det, vi kommer inte göra det!” - säger man till brittisk media. Vilket alltså är ett krigsbrott. Men vi ska hissa deras flagga i kommunerna och lysa upp fotbollsarenor och Eiffeltornet i dess färger. Sen står man där som ett helt frågetecken när detta möts av kraftiga reaktioner, sorg och smärta från människor världen över. Man är så förblindad av sitt eget hyckleri att man inte ens ser det!

Denna avhumanisering av ett folk skapar i sin tur det vi ser och sett i årtionden – en acceptans för att starta krig, bomba och döda araber och muslimer. Vi såg det i Irak med hundratusentals civila dödsoffer, varav många kvinnor och barn. Vi har sett det i Palestinakonflikten och vi ser det nu än en gång utspelas inför våra ögon.

Ockupationsmakten har under allt för lång tid tillåtits fortsätta sin blodtörstiga jakt på nya landområden och bosättningar. Omvärlden har varit tysta och passiva och bär skulden för de attacker som nu kommit som en motreaktion mot ockupationsmakten. De bär även skulden för de attacker som nu pågår mot Gaza och det palestinska folket och en eventuell eskalering av denna konflikt. Genom att vara tysta och låta detta folkmord pågå har man gett det legitimitet och sänt signaler till ockupationsmakten att de kan göra i princip vad som helst – väst med USA och EU i spetsen kommer oavsett stå på deras sida.

Om Sverige skulle attackeras kommer motståndet aldrig upphöra. Detsamma måste få gälla alla länder och folk som blir attackerade och ockuperade.

Våra ärade muslimska bröder och systrar! Stå starka, rakryggade med huvudet högt och islams fana i er hand! Stå enade med era bröder och systrar i Gaza och hela världen. Glöm dem inte i era böner. Islam fördömer alla former av våld och orättvisa mot civila och att ta lagen i egna händer. Vi måste vända oss till vår Skapare i ånger och bön, vända åter till Honom i lydnad, lägga vikt vid Hans ensamrätt att dyrkas och att följa profeten Muhammed ﷺ i alla angelägenheter. Detta är en orsak till att Allah tar bort dessa prövningar från oss.

Vi ber till vår Skapare och Herre att dessa orättvisor ska ersättas med rättvisa. Vi ber för alla oskyldiga civila som drabbas, vart det än må vara, världen över. Amin!

Artiklar

Relaterade inlägg