Rasera inte det du byggt upp i Ramadan

Ett inlägg av Yosuf Abdul Hamid -

Rasera inte det du byggt upp i Ramadan

Bröder och systrar! Kom ihåg att det är jobbigt att bygga – men lätt att riva. Släng inte bort det du jobbat hårt för!

Bara för att en månad tar slut och en ny börjar ska man inte återvända till dåliga vanor. Det är en stor förlust och självbedrägeri. Varför skulle man vilja riva det man genom uppoffringar har byggt upp?

Dina goda handlingar du utförde under Ramadan som fastan, bönen, åkallan, åminnelser, Koranläsning osv. hör till iman som du stärkt och byggt upp. Ska man riva det man byggt, bara för att en ny månad träder in? Ska man återgå till att försumma och slarva? I Ramadan kunde du be nattbönen, läsa Koranen, göra dhikr, söka kunskap om islam och allt annat som hör till gudsfruktan. Du lämnade synder som att titta på det förbjudna, lyssna på det förbjudna osv. Du var noga med vad du sa och ditt uppförande. Du kanske till och med lämnade sådant som inte är förbjudet, men som inte gynnar dig. Allt det som bygger upp din iman och stärker din gudsfruktan.

Fråga dig själv:  Är det rimligt att kasta bort allt detta och riva det? Eller borde vi göra allt vi kan för att skydda det och bevara det?

Är det rimligt att en person går upp tidigt på morgonen för att gå till sitt arbete, kämpar för att göra ett bra jobb, till och med jobbar extra, för att sedan när lönen kommer ta den och slänga den i papperskorgen? Vem skulle göra något sånt?

Om vi tycker det är slöseri, vad ska vi då säga om att slänga bort det mest värdefulla en person kan få? Tron, vägledning till Allahs religion, att endast dyrka Allah och följa profetens ﷺ sunnah. Vägledning till att få göra goda handlingar, bygga upp sin gudsfruktan och in sha Allah tillhöra de gudfruktiga - de som paradiset står förberett för!

Akta dig – dyrbare broder och syster - för att återgå till dåliga vanor, dåligt umgänge och lathet efter Ramadan. Akta dig för att känna dig nöjd och säker efter Ramadan, så att du slappnar av och tror att du är klar. Låt dig inte luras! Iman går upp och stärks av goda handlingar, vilket vi känner under Ramadan, men den sjunker också när man slutar göra goda handlingar och när man faller in i synder och det otillåtna.

Du kan inte luta dig tillbaka på handlingar du gjort i det förflutna och tro att de ska stärka dig idag, samtidigt som du gör saker som försvagar din iman! Det är som att förvänta sig lön från ett arbete man inte går till.

Det är normalt att man efter Ramadan försöker hitta tillbaka till sina vardagsrutiner igen. Man kan känna sig lite trött efter långa dagar och nätter i Ramadan, det är helt normalt. Men det är lätt att de goda rutinerna man hade i Ramadan försvinner om man inte är på sin vakt! Låt inte dessa dagar efter Ramadan, när man kanske tar det lite lugnt, bli till två, tre veckor, som blir till månader, som sedan blir ett halvår. Sen står vi där nästa Ramadan och undrar vad som hände...

Märker du att du börjar komma ifrån de goda rutinerna du hade bara för någon vecka sedan så gäller det att snabbt se till att komma tillbaka till dom! Det är mycket lättare att återgå till goda vanor du nyligen hade, än att börja om från början när allt är raserat!

Vad kan man då göra rent praktiskt?  Du kan:

•    Fasta frivillig fasta på måndagar, torsdagar eller de tre dagarna mitt i månaden när det är fullmåne.
•    Be dina sunnah-böner varje dag. Speciellt de två innan fadjr och de två efter maghrib. Dessa bör du aldrig missa.
•    Be efter isha-bönen! Även om du bara ber 4 enheter (rak’ah) efter isha så räknas det som att du bett natt-bönen! Ha som vana att göra detta året runt!
•    Läsa och lyssna på Koranen regelbundet.
•    Vara upptagen med dhikr och du’a.
•    Se till att lära dig något nytt, i din egen takt, vare sig det är att memorera från Koranen, lära dig nya åminnelser, söka kunskap om islam eller annat. Se till att ständigt utveckla dig.
•    Vara noga med dina obligatoriska böner så att du ber dem i tid och med ett närvarande hjärta.

Bröder och systrar!  Se till att göra regelbundna handlingar, även om de är få till antal. Det är dessa du närmar dig Allah mest med, och det är de bästa handlingarna! Låt inte ditt ego eller djävulen lura dig att det är jobbigt och segt. Du gjorde mer än så under månaden Ramadan, och in sha Allah utan problem! Tvärtom så kändes det bra!

Färden mot Allah, färden mot din död och din Domedag stoppas inte för att en ny månad träder in. Färden mot Allah kräver ett hjärta som är fyllt med gudsfruktan, tawhid, lydnad till Allah och goda handlingar. Synder gör att vår färd saktas ned, och i värsta fall att vi inte ens längre färdas mot Allah utan börjar färdas bort från Allah. Vilken förlust är större än denna?

Bröder och systrar!  Var upptagna med gott och att minnas Allah! Kom ihåg att färden mot Allah minskar ju mer människan försummar att minnas sin Herre. Men ju mer en person fyller sitt hjärta med att minnas Allah, desto närmare sitt mål kommer han. Att minnas Allah är som ett ljus på en mörk väg, som människan vägleds av, så att hon kan nå sitt mål.

Må Allah vägleda oss till hålla de goda vanorna vi byggde upp under Ramadan - och att vi fortsätter att bygga på det, ännu mer!
Må Allah vägleda oss alla och acceptera från oss. Amin.

 

 

Artiklar

Relaterade inlägg