Ramadan 2021. Del 13 - Sann ära och status

Ett inlägg av Yosuf Abdul Hamid -

Ramadan 2021. Del 13 - Sann ära och status

Bröder och systrar! Många strävar efter ära och status i detta liv. Men vad är sann ära och hur uppnår man den? Allah säger:

”Den som vill ha makt och ära skall veta att all ära tillhör Allah. De goda orden stiger upp till Honom och varje god handling förhöjer Han. Men de som i tysthet smider onda planer har ett strängt straff att vänta och deras planer skall slå fel.”  [Koranen 35:10]

Sann ära, bröder och systrar, är att Allah är nöjd med dig! Och att Han ärar dig genom att låta dig följa Hans raka väg, som leder till paradiset. Sann ära är att din Skapare och Herre prisar dig för dina goda handlingar inför Hans änglar! Sann ära är att lyckas på Domedagen, att få vara i de gudfruktigas sällskap, som profeterna och de sanningsenliga.

Du som vill ha ära, sök äran från Den som äran tillhör! Säkerligen hör äran till Allah och den uppnås inte med något annat än lydnad till Allah.
De goda orden – som Koranläsning, dhikr och annat – stiger upp till Allah och visas för Honom. Allah prisar personen som yttrar dessa goda ord inför änglarna! Reflektera över detta ärade broder och syster. Vilken ära! Vill vi inte tillhöra dessa?

Vad är det då som gör att de goda orden vi yttrar höjs till Allah? Jo, de goda handlingarna som vi gör. Så der räcker inte med att yttra goda ord, vi måste också göra goda handlingar! Utan goda handlingar höjs inte de goda orden till Allah. Ju mer goda handlingar vi gör, desto mer höjs de goda orden vi yttrar och Allah höjer personen och ärar honom i enlighet med hans goda handlingar. Så sann ära kommer endast genom att lyda Allah och göra gott.

Den som söker ära genom förbjudna handlngar kommer att få motsatsen. Han kan planera hur mycket han vill, men hans planer kommer bara att slå tillbaka mot honom. Det kommer i slutändan inte ge honom annat än vanära, skam och förnedring. Därför sade Allah:

”Men de som i tysthet smider onda planer har ett strängt straff att vänta och deras planer skall slå fel.”

Deras planer görs om intet och gynnar dom ingenting, eftersom de försöker uppnå ära genom synder.

Bröder och systrar! Titta på alla de som fått en tillfällig ”ära” eller status som är byggd på synder. Hur slutar deras liv? Hur snabbt vänder inte deras falska tillfälliga ”status” mot skam och förnedring? Och vad väntar dem efter döden och på Domedagen? Må Allah skona oss!

Bröder och systrar! Vi lever i en tid av villfarelse och bedrägerier!Vi matas med propaganda som påstår att vi kommer bli lyckliga och få ära och status genom att göra det ena och andra som är förbjudet, harâm. Men låt dig inte luras ärade muslim! Och sälj dig inte för ett billigt pris, tillfälliga likes eller falsk ära och status.

Må Allah skydda oss från att söka någon form av status genom att begå synder. Inte minst på sociala medier! Må Allah vägleda oss till Hans raka väg, och att vi ska dra nytta av den vägledning vår älskade profet ﷺ kom med. Amin!

Artiklar

Relaterade inlägg