Ramadan 2021. Del 17 - Ge aldrig upp hoppet om Allahs Nåd!

Ett inlägg av Yosuf Abdul Hamid -

Ramadan 2021. Del 17 - Ge aldrig upp hoppet om Allahs Nåd!

Allah säger:

"SÄG [Muhammad] till Mina tjänare: "Om ni har gjort orätt mot er själva genom att överträda Mina bud, misströsta då inte om Allah nåd. Allah förlåter alla synder; Han är Den som ständigt förlåter, Den som ständigt visar barmhärtighet!" [Koranen 39:53]

Vad du än gjort så misströsta inte om Allahs nåd! Den som ber om förlåtelse för en synd är som den som inte har någon synd! Ångra dig uppriktigt till Allah. Lämna synden du begått och lova Allah att inte återvända till den. Ändra dina vanor och ditt umgänge och följ upp en dålig handling med en god! Allah säger:

"Och förrätta bönen vid dagens början och dess slut och under nattens första timmar - de goda handlingarna driver bort de dåliga. Detta är en påminnelse för dem som vill minnas Allah!"  [Koranen 11:114]

Passa på att göra mycket gott under resten av Ramadan, vänd dig till Allah, åkalla Honom, minns Honom. Och även om du känner att du borde gjort mer under Ramadan eller inte ens har kommit igång så misströsta inte! Ge aldrig upp och skjut inte upp att komma igång med goda handlingar!

Minns att den som står upp i bön under Laytul-Qadr blir förlåten för sina tidigare synder. Be mycket om förlåtelse under dessa dagar och nätter och kom ut ur Ramadan med avsikten att fortsätta lyda och dyrka Allah!

Missa inte möjligheten att göra mycket gott under dessa de sista dagarna och nätterna av Ramadan. Må Allah förlåta oss och alla muslimer. Amin!

 

Artiklar

Relaterade inlägg