Ramadan 2021. Del 18 - Faran i att åkalla någon annan än Allah

Ett inlägg av Yosuf Abdul Hamid -

Ramadan 2021. Del 18 - Faran i att åkalla någon annan än Allah

Allah sade:

”Er Herre säger: Be till Mig så skall jag besvara er bön.”  [Koranen 40: 60]

Och Han förbjöd att åkalla någon annan än Honom:

”Och anropa inte i Allahs ställe dem som varken kan gagna eller skada dig, om du gjorde detta skulle du bli en av dem som begår svår orätt mot sig själva.”  [Koranen 10:106]

Och Han sade:

”Anropa därför inte en annan gud vid sidan av Allah.”  [Koranen 26:213]

Allah säger om den som åkallar någon annan än Honom:

”Och vem är mer vilseledd än den som i Allahs ställe anropar dem, som inte kan svara honom förrän på Uppståndelsens dag, och som inte ens är medveten om att de anropas? När människorna samlas inför domen skall de bli sina tillbedjares fiender och ta avstånd ifrån deras dyrkan.” [Koranen 46: 5-6]

Och Allah säger:

”Detta är Allah er Herre. Makten och Herraväldet är Hans, och de som ni dyrkar vid sidan av Honom har ingen makt ens över dadelkärnans fina skal! Om ni ber dem hör de inte er bön, och om de hörde den skulle de inte svara er. Och på uppståndelsens dag skall de förneka den shirk ni begått. Och ingen kan låta dig veta sanningen så som En som är underrättad om allt.”  [Koranen 35:13–14]

Att åkalla är dyrkan. Profeten ﷺ sade:

”Åkallan är dyrkan.”  [Ahmed]

Profeten ﷺ varnade oss från att åkalla någon vid sidan av Allah. Han ﷺ sade:

”Den som dör och åkallar en annan gudom vid sidan av Allah, kommer att träda in i elden.”  [al-Bukhari]

Och han ﷺ sade:

”Den som möter Allah utan att han sätter medhjälpare vid Hans sida kommer att träda in i paradiset, och den som möter Honom och sätter upp medhjälpare vid Hans sida, kommer att träda in i elden.”  [Muslim]

Dessa verser och hadither visar tydligt vilken ställning och status som åkallan har i islam och att det är en av de mäktigaste formerna av dyrkan. Endast Allah har rätten att dyrkas och vi får inte rikta någon form av dyrkan till någon annan än Allah.

Åkallan är en av de största formerna av dyrkan. Vi ska passa på att göra mycket du´a när vi är i sudjud, när vi fastar, när vi reser, när det regnar, den sista delen av natten och de andra tillfällena som nämnts. Vi ska alltid göra mycket du´a.

Bröder och systrar!Låt oss avskärma oss från det värdsliga så mycket vi kan under resten av Ramadan. Lämna sociala medier, ta en paus från cirkusen. Det är nyttigt för själen och hjärtat.

Bröder och systrar!Fastan är inte bara att fasta från mat och dryck. Fasta är även att fasta från det som är förbjudet, så vi ska även fasta våra ögon från att titta på det förbjudna, våra öron från att lyssna på det förbjudna och våra tungor från att säga det förbjudna. Och glöm inte hjärtats fasta: Att man ska fasta från det världsliga så att man fäster sitt hjärta vid Allah och nästa liv, och inte detta livs flyktiga njutningar. Hur stort är inte vårt behov av denna fasta?

Må Allah vägleda oss till att dra nytta av den tid som återstår av Ramadan, och att vi ska fortsätta praktisera även efter Ramadan. Amin.

 

Artiklar

Relaterade inlägg