Ramadan 2021. Del 19 - Dina mål och vad du strävar efter

Ett inlägg av Yosuf Abdul Hamid -

Ramadan 2021. Del 19 - Dina mål och vad du strävar efter

Vad strävar du efter egentligen, käre broder och syster? Det är en fråga du måste ställa dig med jämna mellanrum. Allah säger:

”Men den som har det eviga livet för ögonen och vill ha det, och som riktar hela sin strävan mot detta mål - och som är troende, dessa skall se sin strävan uppskattad till dess fulla värde.”  [Koranen 17:19]

Den som vill ha framgång i nästa liv, som strävar efter det och gör de handlingar som leder dit, kommer få sin strävan belönad av Allah, och kommer bli förlåtna för sina synder med Allahs nåd. Personen som strävar efter paradiset och nästa liv lyder Allah och gör det Allah är nöjd med samtidigt som han är troende och tror på Allahs belöning.

Mina bröder och systrar i Islam!  Låt oss rannsaka oss själva och våra prioriteringar och vad vi verkligen strävar efter, har som mål och kämpar för. Låt oss titta i vår vardag om vi ger företräde åt våra lustar och njutningar eller om vi ger företräde åt det Allah har bestämt?

Bröder och systrar!  Vi lever i en tid där det tävlas om att vilseleda människor. En tid där villfarelse propageras som sanning. Var på din vakt, låt dig inte luras, och lura inte dig själv med falska och tomma löften som djävulen vill fylla människan med! Se till dina handlingar, dina prioriteringar och vad du fyller dina dagar och nätter med. Ger du företräde till detta liv eller nästa? Kämpar du för att göra det som Koranen och profetens ﷺ Sunnah kallar till? Lyder du Allah och Hans sändebud ﷺ ? Eller springer du efter massa annat i ditt liv?

Dagarna, veckorna, månaderna och åren går. För varje dag som går kommer du närmare din död och Domedagen. Där kommer du tillfrågas vad du gjorde i detta liv. Hur du spenderade din tid, vad du gjorde med din hälsa, dina pengar och allt det goda du fått i detta liv. Vad ska vi svara på dessa frågor kära bröder och systrar!? Att vi satt flera timmar per dag framför en skärm och lät oss matas med massa skräp? Att vi bara jagade njutningar? Att vi bara ville ha kul och ständigt sköt upp att dyrka vår Skapare och Herre?

Låt oss inte glömma det stora målet, den stora framgången - Paradiset, och det eviga livet däri fyllt med glädje och njutningar! Paradiset, som står berett att ta emot de gudfruktiga. Jämför dig med hur de beskrivs och kämpa för att tillhöra dem för att se: Hör du till paradisets invånare eller inte?

Låt oss kämpa och sträva extra mycket under de återstående dagarna och nätterna av Ramadan. Låt oss korrigera vår avsikt och vad vi har för övergripande mål med livet.

Må Allah vägleda oss alla till Hans raka väg. Amin!

 

Artiklar

Relaterade inlägg