Ramadan 2021. Del 21 - Gör det lätt, inte svårt!

Ett inlägg av Yosuf Abdul Hamid -

Ramadan 2021. Del 21 - Gör det lätt, inte svårt!

Allah säger i Koranen:

”Allah vill göra det lätt – inte svårt för er.”  [Koranen 2: 185]

Och profeten ﷺ sade:

”Gör det lätt och gör det inte svårt. Ge människor glada budskap och skräm inte iväg.”  [Muslim]

Versen och hadithen tyder på att du ska göra det lätt för dig själv och andra, både i din dyrkan och i ditt sätt att vara med andra människor. Du ska inte vara extrem i din dyrkan och ta på dig mer än du klarar av. Håll dig till det du klarar av samtidigt som du är noga med att inte falla i synder. Börja med de obligatoriska handlingarna och bygg sedan på med regelbundna frivilliga handlingar enligt din förmåga. Det är viktigt att fortsätta känna sötman av handlingarna och längta till att göra dem igen, istället för att göra för mycket vilket kan leda till att man bränner ut sig och sedan lämnar handlingen helt. De bästa handlingarna är de som görs regelbundet, även om de skulle vara få.

Man ska vara positiv och inte negativ. Att vara postiv leder till att man får mer energi. Man ska ge sig själv och andra en klapp på axeln och vara uppmuntrande. Negativitet däremot leder till att man tappar energi, ständigt klagar och blir oföretagsam. När du gör en god handling ska du känna glädje och tacksamhet och tänka att den kommer accepteras från dig. Du ska inte trycka ner dig själv eller se ner på en god handling.

Att vara hård och sträv i sitt beteende är inte ett tecken på att man är mer eller bättre praktiserande, vilket somliga fått för sig. Begrunda följande vers i Koranen:

”I Sin barmhärtighet lät Allah dig [Muhammed] visa dem mildhet; om du hade varit sträng och hård och tillslutit ditt hjärta [för dem], skulle de helt säkert ha dragit sig undan ifrån dig.”  [Koranen 3: 159]

Versen handlar om att man inte ska vara sträng och hård, inte ha dålig karaktär. Dålig karaktär, negativitet, klagomål etc. leder till att man skrämmer bort folk, att de ogillar en och flyr från ens sällskap. Det kan också leda till att får en dålig bild av islam och muslimer. Så ska en troende inte vara. God karaktär hör till islams viktigaste delar. God karaktär får människor att tycka om en och vilja närma sig Allahs religion.

Titta vad Allah säger till sin profet ﷺ :
”…om du hade varit sträng och hård och tillslutit ditt hjärta [för dem], skulle de helt säkert ha dragit sig ifrån dig.

Profeten ﷺ sade även:

”Allah älskar mjukhet/mildhet i alla angelägenheter.”  [al-Bukhari]

Vi måste alltså sträva efter att vara milda i vårt tal och handlingar, att behandla människor på bäsa sätt! Att efterlikna profetens ﷺ fina karaktär är av de viktigaste och mest obligatoriska handlingarna i vår religion.

Bröder och systrar! Gudsfruktan och god karaktär hör ihop. Vi strävar i månaden Ramadan efter att uppnå gudsfruktan men även efter att förbättra vår karaktär och vårt tålamod.

Profeten ﷺ blev tillfrågad vilka handlingar som mest leder till paradiset och svarade då:

"Gudsfruktan och god karaktär." [Tirmidhi]

Profeten ﷺ sade även:

"De troende med mest komplett tro är de med bäst karaktär. Och de bästa bland er är de som är bäst mot sina kvinnor." [Tirmidhi]

Låt oss sträva efter att vara goda och milda mot varandra! Gör det lätt för varandra och inte svårt. Var positiva och ge folk glada nyheter! Var inte negativ och den som alltid kommer med dåliga nyheter och dålig stämning.

Må Allah vägleda oss till gudsfruktan och god karaktär! Amin.

 

Artiklar

Relaterade inlägg