Ramadan 2021. Del 22 - Gudsfruktig, anonym och rik!

Ett inlägg av Yosuf Abdul Hamid -

Ramadan 2021. Del 22 - Gudsfruktig, anonym och rik!

Profeten ﷺ sade:

"Allah älskar tjänaren som är gudfruktig, anonym och rik."  [Muslim]

Profeten ﷺ beskrev tjänaren som Allah älskar med följande egenskaper:

1. Gudfruktig.  Han gör det Allah beordrat och håller sig borta från det Han förbjudit. Han strävar i att göra gott och lämna goda spår efter sig, vart han än går. Han tänker på att säga något gott eller vara tyst. Han rannsakar sig själv istället för att peka fingrar på andra. Han gör sitt bästa i att ge alla dess rättigheter. Han utför sin bön i tid, på rätt sätt och i församling när det går. Han fastar i Ramadan och ger av sina pengar och egendom. Han fruktar i att hamna i det förbjudna, han är mån om Allahs gränser.

Låt oss sträva efter denna egenskap och kämpa för att bli gudfruktiga, i Ramadan och efter Ramadan.

2. Anonym.  Vilket innebär att inte framhäva sig själv och inte sträva efter att synas. Hans mål är inte att hans namn skall nämnas eller upphöjas.

3. Rik.  Vilket innebär att vara nöjd, självständig och att inte be folk om saker. Han tittar inte på vad andra har och förnedrar sig inte framför folk genom att tigga. Han jobbar och kämpar för sin egen försörjning.

Bröder och systrar! Vi lever i en tid då motsattsen till många av dessa egenskaper blivit normen. Människor tävlar i att synda och träda över Allahs gränser. Många har påverkats av sociala medier och tror att man måste synas och framhäva sig själv för att kunna göra goda handlingar. Det tävlas i att jämföra sig själv med andra och allt färre är nöjda med vad de har, även när de har mer än tillräckligt.

Låt oss påminna oss om att Allah älskar tjänaren som är gudsfruktig, anonym och rik! Finns det något bättre att sträva mot än att Allah, vår Skapare och Herre, ska älska oss!?

Låt oss rannsaka oss vad gäller detta och ständigt sträva efter att utveckla oss och förbättra oss. Må Allah göra oss gudsfruktiga, anonyma och rika, samt skänka oss uppriktighet. Amin.

 

Artiklar

Relaterade inlägg