Ramadan 2021. Del 3 - Åkallan i Ramadan

Ett inlägg av Yosuf Abdul Hamid -

Ramadan 2021. Del 3 - Åkallan i Ramadan

Att åkalla Allah är en av de stora dyrkanshandlingarna som vi gör extra mycket av under månaden Ramadan, dels under dagarna medan vi fastar, men även på kvällarna, inte minst under nattbönen - tarawih.Kom ihåg att du är som närmast Allah när du faller ned på pannan i bönen, så gör mycket åkallan då.

Profeten ﷺ brukade göra följande du’a:


اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدَى، وَالتُّقَى، وَالْعَفَافَ، وَالْغِنَى

Allâhumma, innî asaluka al-hudâ wa-tuqâ wal-’afâf wal-ghinâ

”Allah! Jag ber dig om vägledning, gudsfruktan, avhållsamhet och rikedom.”  [Muslim]

Profeten ﷺ bad om dessa fyra saker och vi bör lära oss denna du’a och be om dessa fyra saker:

  • Vägledning. Som här betyder kunskap och att få sanningen.
  • Gudsfruktan. Man ber Allah om framgång att bli gudfruktig. Man förlitar sig inte på sig själv utan ber om framgång, samtidigt som man kämpar. Vi ber varje dag om vägledning till den raka vägen i bönen, just för att påminna oss själva att vi behöver Allahs vägledning och hjälp i allt.
  • Avhållsamhet. Att avhålla sig från det som Allah förbjudit.
  • Rikedom. Att slippa vara beroende av folk och slippa be och tigga från folk. Vi påminner oss samtidigt att vi ständigt är i behov av Allah.


Bröder och systrar!  Låt oss följa profetens ﷺ exempel genom att lära oss denna åkallan och sedan praktisera den. Låt oss även sträva efter att uppnå dessa saker genom att studera vår religion, kämpa för att bli gudsfruktiga genom att göra de gudsfruktigas handlingar, avhålla oss från det Allah förbjudit samt sträva och jobba för vår försörjning.

Må Allah ge oss kunskap och vägledning, gudsfruktan, avhållsamhet och rikedom. Amin.

Artiklar

Relaterade inlägg