Ramadan 2021. Del 5 - Ljus eller mörker på färden mot Domedagen?

Ett inlägg av Yosuf Abdul Hamid -

Ramadan 2021. Del 5 - Ljus eller mörker på färden mot Domedagen?

Bröder och systrar! När vi färdas behöver vi ljus för att kunna se vägen framför oss. Så även på färden genom detta liv mot mötet med Allah. Allah säger:

”ÄR DÅ den som var andligen död och som Jag väckte till liv och skänkte ljus, med vars hjälp han kan finna sin väg bland människorna, att likställa med den som omges av djupt mörker varifrån han inte kan komma ut? [Koranen 6:122]

Den som inte är vägledd av Allah befinner sig i ett mörker av förnekelse, okunskap och synder. Men den Allah vägleder och ger kunskapens, trons och lydnadens ljus - denne får liv. Detta ljus gör att en person kan skilja mellan det goda och onda, rätt och fel. Detta ljus gör att han vet sitt mål och klart och tydligt ser vägen som leder dit. Han ser det dåliga – som människor runt honom drunknar i - klart och tydligt, så han undviker det och kämpar för att hålla sig själv och andra borta från det.

Kan han jämställas med den som befinner sig i ett djupt mörker som omsluter hela hans liv? Synder, okunskap, förnekelse, dåligt sällskap, dåliga vanor. Ett mörker varifrån han inte hittar ut? Detta mörker gör att det som är skadligt och förgör honom, ser bra ut i hans ögon! Och det han tror är bra för honom kommer han inte lämna och komma ut ur! Istället drabbas han av oro, ångest och ensamhet. Han hamnar i dåligt umgänge, dåliga beslut, förvirring och mörker på mörker. PÅ det så förskönar djävulen det onda för honom så att hans hjärta inte ens känner av det.

Hans hjärta tror att det är gott och något bra för honom. Han blir nöjd med det dåliga, skadliga, smutsiga och fula som han sysslar med. Lögn blir till sanning för honom. På grund av att han är blind och andligen död så kommer han inte ut ur det mörker han befinner sig i.

Hur kan man då få ljus?
Bönen, kära bröder och systrar, är ett ljus! Ljus i detta liv, ljus i graven och ljus på domedagen! Att utföra bönen är îmân - tro - och att lämna den är motsatsen, kuffr.

  •     Bönen är islams andra pelare och nämns som hela religionens pelare.
  •     Bönen påverkar oss i detta liv, livet i graven och hur det går för oss på Domedagen.
  •     Bönen är den första handlingen en muslim frågas om på Domedagen och alla andra handlingar som du gjort baseras på bönen   och om den var bra eller inte.
  •     Bönen – när den bes på riktigt – tar oss bort från skamlösa handlingar och allt ont.

Om du inte har detta ljus, denna îmân, denna kontakt mellan dig och din Skapare, hur ska du kunna få ett bra liv i detta liv? Hur ska du på riktigt kunna må bra? Hur ska du kunna se klart, göra bra val och skydda dig från ondska? Profeten ﷺ sade:

”Bönen är ljus.” [Muslim]

Bönen är ljus i muslimens hjärta, ansikte, i hans grav och då han återuppstår på Domedagen. Låt oss under denna Ramadan rannsaka hur vi ber och kämpa för att förbättra vår bön, vår inlevelse och lära oss mer om vad vi säger i vår bön. Låt oss kämpa för att hålla hårt i våra böner och påminna varandra! Må Allah acceptera från oss!

 

Artiklar

Relaterade inlägg