Ramadan 2021. Del 6 - En gåva! Inte en plåga

Ett inlägg av Yosuf Abdul Hamid -

Ramadan 2021. Del 6 - En gåva! Inte en plåga

Bröder och systrar! Att få fasta och dyrka Allah i denna månad är en stor gåva och välsignelse!Vi ska aldrig se det som en plåga, utan som en stor gåva. Den som fastar i månaden Ramadan med tro och hopp om belöning blir förlåten för sina tidigare synder som profeten ﷺ sade. Detta är en stor gåva som vi måste vara tacksamma för. Att vi tackar Allah för alla gåvor vi har fått är otroligt viktigt, gåvor som är så många att vi inte ens kan räkna upp dem! Allah har väglett oss till islam. Han har låtit oss ta del av denna välsignade månad.Han försörjer oss, skyddar oss och mycket mer som vi måste påminna oss om, och tacka för.

Att vara tacksam är en källa till att få mer. Men otacksamhet är en orsak till straff och att bli av med de gåvor vi fått. Allah säger:

"Och minns att er Herre tillkännagav för er: 'Om ni visar tacksamhet skall Jag ge er en större [belöning], men om ni visar otacksamhet skall Jag sannerligen ge er ett strängt straff!'”  [Koranen 14:7]

Vad är då tacksamhet? Jo, det är att vi:

1. Erkänner alla gåvor vi fått och känner en tacksamhet i hjärtat.

2. Prisar Allah och tackar Honom med vår tunga. Genom att exempelvis säga ”al-hamdu lillâh” ofta och genom att tacka Allah när vi ber till Honom.

3. Använder alla dessa gåvor till att dyrka Allah och i det som gör Honom nöjd. Inte att vi använder vår tid, hälsa, kropp osv. till det som är förbjudet och som leder till Allahs ilska.

Låt oss rannsaka hur vi använder vår hälsa, tid, pengar och alla andra gåvor vi fått. Och låt oss tacka Allah, på riktigt, genom att bli bättre muslimer och göra mer gott.

Må Allah göra oss tacksamma och att vi ska använda denna månad till att dyrka Honom och be mycket om förlåtelse. Amin!

Artiklar

Relaterade inlägg