Ramadan 2021. Del 9 - Det friska hjärtat och vad som gör det sjukt

Ett inlägg av Yosuf Abdul Hamid -

Ramadan 2021. Del 9 - Det friska hjärtat och vad som gör det sjukt

Man kan sammanfatta ett friskt hjärta som det som endast avser för Allah, endast älskar för Allahs sak, ägnar alla sina handlingar åt Allah, sover för Allahs sak och är vaket för Allahs sak.

Det rena hjärtat är räddat från Allahs straff på Domedagen. Personen med ett friskt hjärta gör alla sina handlingar, rör sig, är still, talar, är tyst, ger och tar för Allahs skull. Allah sade till Sin profet ﷺ:

Säg: ”Min bön och all min andakt, mitt liv och min död tillhör Allah, världarnas Herre, Han som inte har någon vid Sin sida; till detta har jag kallats och jag är den förste av muslimerna.” [Koranen 6:163]

Så är en person som är uppriktig mot Allah!

Akta dig! – kära broder och syster – för att fläcka ner ditt hjärta med synder, högmod, otacksamhet, dåligt uppförande och de avvikelser som egot kallar oss till! Akta dig för att följa i djävulens fotspår!

Må Allah vägleda oss till uppriktighet och goda handlingar samt en korrekt avsikt i allt. Amin!

 

Artiklar

Relaterade inlägg