Ramadan 2021. Del 8 - En utväg ur alla svårigheter och besvär

Ett inlägg av Yosuf Abdul Hamid -

Ramadan 2021. Del 8 - En utväg ur alla svårigheter och besvär

Vem vill inte ha en utväg ur alla svårigheter och besvär? Allah säger:

”Allah visar var och en som fruktar Honom en utväg ur alla svårigheter och sörjer för honom på ett sätt som han inte kan förutse; och den som litar till Allah behöver inget annat [stöd].”  [Koranen: 65:2–3]

Bröder och systrar! Den som fruktar Allah i alla angelägenheter och håller sig till det Allah är nöjd med i allt, kommer Allah att underlätta för och ge en utväg ur alla svårigheter. Den som å andra sidan inte fruktar Allah kommer inte få en utväg ur sina problem utan kommer att fängslas i bojor som han inte kan bryta sig fri från.

En annan av de goda frukterna denna gudsfruktan ger är att personen kommer få försörjning på sätt han inte kan förutse och som han inte ens märker. Han kommer dessutom belönas i detta och nästa liv.

Och den som litar till Allah och sätter sin tillit till Allah i sina världsliga och religiösa angelägenheter, för att uppnå det goda och skydda sig från det dåliga, så är Allah tillräcklig för honom.

Låt oss reflektera över detta, bröder och systrar, och kämpa för att tillhöra de gudsfruktiga.

Må Allah öka oss i gudsfruktan och vägleda oss till allt gott. Amin!

Artiklar

Relaterade inlägg