Ramadan igen - vad har du förberett?

Ett inlägg av Yosuf Abdul Hamid -

Ramadan igen - vad har du förberett?

Bröder och systrar i islam! Återigen väntar månaden Ramadan runt hörnet. Denna välsignade månad som verkar komma som en överraskning varje gång: ”Ramadan igen? Redan? Vad fort tiden går…” Resan vi befinner oss på genom detta liv går också fort, och sedan kommer döden som en överraskning.


En man kom till profeten (ﷺ) och frågade vilka de bästa troende är? Profeten (ﷺ) svarade:

”De med bäst karaktär.”

Han frågade sedan: Vilka är de mest intelligenta? Profeten (ﷺ) svarade då:

”De som oftast nämner döden och som på bästa sätt förbereder sig för vad som kommer efter den, dessa är de intelligenta!” [Ibn Madjah]

Den intelligenta tar tillvara på sitt liv och sina möjligheter och låter inte dagarna och nätterna gå förlorade. Han rannsakar sig själv och ser hur han ligger till gällande sin religion. Hur går det med bönerna? Hur går det med att tala gott eller vara tyst? Hur ligger det till med min lydnad till min Skapare? När läste jag Koranen sist? Osv.

Den intelligenta är den som när han märker att det går bra skyndar sig till att tacka Allah, och strävar ännu mer för att fortsätta göra gott. Märker han att det inte går så bra skyndar han sig att korrigera det, och lämnar det som leder till att han hamnar i dåliga saker. Han jobbar för det som är efter döden, dvs nästa liv. Han vet att detta liv är flyktigt och att han snart kommer att lämna det. Hans slutmål är nästa liv och om han slösar detta liv på sådant som inte gynnar honom i nästa liv så lurar han sig själv. Och det är aldrig smart.

Den oduglige däremot är den som följer sina lustar och bara bryr sig om vad som finns i detta liv. Hans ego, nafs, följer lustarna och han slarvar i det Allah har beordrat och förbjudit. På det har han även falska förhoppningar om Allahs nåd och säger saker som:
”Allah är ändå Barmhärtig och Nåderik”. Eller ”jag ska bättra mig när jag blir äldre”, ”det finns gott om tid, jag gör tawbah och ångrar mig senare”, och liknande. Allt detta är falska förhoppningar som djävulen fyller honom med.


Bröder och systrar i islam! Detta liv är ett test för att se vem som gör bäst handlingar. Vi måste kämpa mot vårt ego och lustar som drar oss till det förbjudna, detta är den stora kampen! Men vi måste vara medvetna om detta och påminna oss själva om detta så att vi på bästa sätt förbereder oss inför nästa liv.

Nu när vi ska fasta i Ramadan måste vi påminna oss om syftet med fastan, vilket är att uppnå gudsfruktan, taqwa. Allah säger:

” TROENDE! Det är en plikt för er att fasta, liksom det var en plikt för dem som levde före er – så att ni må frukta Allah.” [Koranen 2:183]

Vi låter bli mat, dryck och det som bryter fastan, vi behärskar oss och tar kontroll över våra känslor så att vi inte blir arga, irriterade på andra, svär, pratar fult osv. Vi tränar på att tygla vårt ego, vår nafs, och att inte följa våra lustar genom att avstå från det förbjudna för Allahs skull. Varför? För att stärka vår tro, îmân, få bättre självdisciplin och för att påminna oss om att Allah ständigt vakar över oss, ser allt, hör allt. Efter Ramadan bör vi vara mer redo att lyda Allah, med starkare tro och mer gudsfruktan.

Vad är då gudsfruktan?Jo det är att lyda Allah i det Han befallt oss med, och att avstå ifrån det Han förbjudit ifrån. Vilket är exakt det vi tränar på under månaden Ramadan.

Den som innan Ramadan sätter upp mål och har en mer detaljerad avsikt med fastan, kommer att få ut mer av sin fasta än den som blir överraskad av Ramadans ankomst. Hur många gånger har vi inte trätt in i Ramadan oförberedda, spenderat den första veckan i att komma in i de nya rutinerna, för att sedan märka att halva månaden plötsligt gått. Sen står man där och undrar när Laylat-ul-Qadr är och rätt var det är så är det Eid.

Bröder och systrar! Är det inte dags att vi förbereder oss i god tid inför denna speciella månad?

Hur kan man då förbereda sig? Jo, genom att börja göra gudfruktiga handlingar redan nu! Gudsfruktan är ju inte på något sätt begränsat till en månad, utan något Allah beordrat oss att alltid vara! Allah säger:

” Troende! Frukta Allah så som det åligger er att frukta Honom och underkasta er Hans vilja, innan döden överraskar er!”  [Koranen 3:102]

Allah är vår Herre som ständigt vakar över oss och Hans utsända änglar skriver ner allt vi säger och gör. Nu innan Ramadan och efter. Så skjut inte upp på ånger och goda handlingar utan skynda till förlåtelse och paradiset, de gudfruktigas boning. Allah säger:  

” Och tävla med varandra om er Herres förlåtelse och ett paradis, lika vidsträckt som himlarna och jorden, som står berett att ta emot de gudfruktiga.” [Koranen 3:133]

Eller tillhör vi de som lurar oss själva, som vill ha de gudfruktigas belöning utan att vara gudfruktiga? Som han som vill ha lön från jobbet men struntar i att gå dit...
•    Vi vill ha stark îmân – men vi vill inte lämna synder och jobba för att stärka den.
•    Vi vill tillhöra och vara med de gudfruktiga – men inte göra deras handlingar.
•    Vi vill vara nära Allah, få förlåtelse, känna trons sötma – men vi fruktar Honom inte.

Sannerligen sysslar människan med förljugenhet och självbedrägeri!

Bröder och systrar i islam. Ramadan är runt hörnet, en gåva till oss alla, en möjlighet att bli förlåten för alla ens synder, vända tillbaka till Allah och religionen, stärka sin tro och bli mer gudfruktig. Rannsaka dig själv och ändra dina vanor redan nu, så att du står redo att dyrka Allah extra mycket redan när Ramadan träder in.  

Profeten (ﷺ) brukade fasta extra mycket frivillig fasta månaden innan Ramadan. Låt oss förbereda oss på bästa sätt och må Allah låta oss leva till Ramadan och acceptera vår fasta, bön och goda handlingar.

 

 

Artiklar

Relaterade inlägg