Rasera inte det du byggt upp i Ramadan!

Ett inlägg av Yosuf Abdul Hamid -

Rasera inte det du byggt upp i Ramadan!

Allah säger i Koranen:

”De som säger: "Allah är vår Herre" och som sedan stadigt följer den raka vägen, till dem stiger änglarna ned [i dödsögonblicket] med hälsningen: "Ni skall inte känna någon fruktan och ingen sorg skall tynga er! Tag emot det glada budskapet att paradiset som ni har blivit lovade väntar er. Vi är hos er och vakar över er i detta liv och i det liv som skall komma; och där skall allt som era själar längtar efter vara ert och det ni ber om skall ni få. Detta är välkomsthälsningen från en förlåtande, barmhärtig Herre."  [Koranen 41:30]

Bröder och systrar i islam!  Det är de som fortsätter praktisera islam regelbundet som får detta glada budskap av änglarna i dödsögonblicket. En tidpunkt då människan behöver ett glatt budskap som allra mest. Kom ihåg att när döden når oss är det för sent att göra goda handlingar och önska att man får en chans till. Allah säger:

"till dess att han känner dödens närhet. Då säger han: "Herre! Låt mig få återvända, ja, låt mig få återvända till livet, så att jag får göra rätt, där jag [förut] försummade det!" Ack nej! Vad han säger är ord utan mening. Bakom dem [som lämnar denna värld] väntar livet i graven fram till den dag då de kallas till nytt liv." [Koranen 23:99-100]

Låt det du byggt upp i Ramadan vara en början, ett nytt kapitel, inte ett avslut. Låt oss fortsätta göra gott efter Ramadan, mer redo att lyda vår Skapare, mer redo att offra för att uppnå det stora målet - att få stiga in i paradiset.

Bröder och systrar! Låt oss fortsätta fasta från det som är förbjudet, alltid, hela livet, tills döden når oss. Vi måste akta oss för att dyrka Allah under en månad per år för att sedan glömma bort allt det goda och falla tillbaka i gamla spår så fort Ramadan är slut.

Se till att redan nu ha en plan för hur du ska fortsätta göra gott efter Ramadan. Sätt upp rimliga mål som du kan uppnå. Se vad just du behöver göra för att kunna fortsätta praktisera och vara stabil i din religion. Se över vem du umgås med, vad och vem som får dig att komma närmare Allahs religion och vad som får dig att komma längre bort från Allahs raka väg. Vad som får dig att må bra och känna att du utvecklas livet.

Kom ihåg, att om vi skulle synda eller falla tillbaka i någon dålig vana så tar vi oss snabbt tillbaka till den raka vägen genom att be om förlåtelse och vända åter till Allah. Allah älskar de som vänder tillbaka till Honom i ånger.

Må Allah vägleda oss till och hålla oss på Hans raka väg. Amin.

Artiklar

Relaterade inlägg