Redan Ramadan!?

Ett inlägg av Yosuf Abdul Hamid -

Redan Ramadan!?

Nej, det är inte Ramadan ännu. Men det är hög tid att redan nu börja förbereda sig inför Ramadan och påminna sig varför man fastar i månaden Ramadan! Syftet med att fasta i månaden Ramadan är att uppnå gudsfruktan, taqwa. Allah säger:

” TROENDE! Det är en plikt för er att fasta, liksom det var en plikt för dem som levde före er – så att ni må frukta Allah.”  [Koranen 2:183]

Vi låter bli mat, dryck och det som bryter fastan, vi behärskar oss och tar kontroll över våra känslor så att vi inte blir arga, irriterade på andra, svär, pratar fult osv. Vi tränar på att tygla vårt ego, vår nafs, och att inte följa våra lustar genom att avstå från det förbjudna för Allahs skull. Varför? För att stärka vår tro, îmân, få bättre självdisciplin och för att påminna oss om att Allah ständigt vakar över oss, ser allt, hör allt. Efter Ramadan bör vi vara mer redo att lyda Allah, med starkare tro och mer gudsfruktan.

Vad är då gudsfruktan? Jo, det är att lyda Allah i det Han befallt oss med, och att avstå ifrån det Han förbjudit ifrån. Vilket är exakt det vi tränar på under månaden Ramadan. Men är denna gudsfruktan något vi ska ha bara i månaden Ramadan? Nej, Allah har beordrat oss att ständigt frukta Honom, oavsett månad, oavsett vart vi är och vem vi är med. Allah säger:

” Troende! Frukta Allah så som det åligger er att frukta Honom och underkasta er Hans vilja, innan döden överraskar er!”  [Koranen 3:102]

Bröder och systrar! Vi måste ständigt påminna oss om detta, rannsaka oss och se hur vi lever våra liv. Allah är vår Herre som ständigt vakar över oss och Hans utsända änglar skriver ner allt vi säger och gör. Nu innan Ramadan och efter. Så skjut inte upp på ånger och goda handlingar utan skynda till förlåtelse och paradiset, de gudfruktigas boning. Allah säger:  

”Och tävla med varandra om er Herres förlåtelse och ett paradis, lika vidsträckt som himlarna och jorden, som står berett att ta emot de gudfruktiga.” [Koranen 3:133]

Eller tillhör vi de som lurar oss själva, som vill ha de gudfruktigas belöning utan att vara gudfruktiga? Som han som vill ha lön från jobbet men struntar i att gå dit...

•    Vi vill ha stark tro, îmân – men vi vill inte lämna synder och jobba för att stärka den.
•    Vi vill tillhöra och vara med de gudfruktiga – men inte göra deras handlingar.
•    Vi vill vara nära Allah, få förlåtelse, känna trons sötma – men vi fruktar Honom inte.

Sannerligen sysslar människan med självbedrägeri!

Bröder och systrar i islam. Tiden går fort! Ramadan är runt hörnet, en gåva till oss alla, en möjlighet att bli förlåten för alla ens synder, vända tillbaka till Allah och religionen, stärka sin tro och bli mer gudfruktig. Rannsaka dig själv och ändra dina vanor redan nu, så att du står redo att dyrka Allah extra mycket när Ramadan träder in. 

Artiklar

Relaterade inlägg