Sann framgång!

Ett inlägg av Yosuf Abdul Hamid -

Sann framgång!

Vi lever i en tid  där framgång definieras mer av vad en person har än hur en person är. Sociala medier har många gånger blivit ett skyltfönster för människor att visa vad de har, eller önskar att de hade. Det yttre har blivit vågskålen som många dömer med och för många människor pågår en tävling i det tysta som tar mycket energi och i värsta fall leder till många oönskade bieffekter. Men vad är sann framgång? Är det att köpa en handväska för 50,000 kr för att stolt kunna posera och visa upp hur mycket framgång man har? Är det att visa upp dyra smycken, kläder, flotta bostäder och annat? Allah säger i Koranen:

”Varje människa skall smaka döden. Men först på Uppståndelsens dag skall ni få er fulla lön. Den som då rycks bort från Elden och förs till paradiset har sannerligen vunnit en stor seger. Livet i denna värld [skänker] bara bedräglig glädje.”  [Koranen 3:185]

I dessa mycket mäktiga verser finns många lärdomar för oss! Vi påminns om att detta liv är tillfälligt, att var och en av oss ska smaka döden på en utsatt tid som bara vår Skapare känner till. Därför måste vi se över hur vi lever och vad vi prioriterar. Detta liv är ett test där Allah ser vem av oss som är bäst i sina handlingar. Vi har skapats för att dyrka Allah och det är först på Domedagen som vi kommer få vår fulla lön. Det innebär att vi inte får vår fulla lön i detta liv, även om vi kan få en del av vår lön – belöning eller straff – i detta liv och i graven. Men den fulla lönen får vi först på Uppståndelsens dag där människor kommer delas upp i två grupper; en grupp i paradiset och en grupp i elden.  

Sann framgång, ärade bröder och systrar, är att den dagen få stiga in i paradiset! Ett paradis där vår Skapare och Herre förberett det som inget öga sett, inget öra hört och det som ingen ens kunnat fantisera om! Ett paradis med alla sorters gåvor och njutningar! Dessa verser lär oss också hur vi ska förhålla oss till detta liv, och vad detta liv verkligen är:  

”Livet i denna värld [skänker] bara bedräglig glädje.”

Detta liv är bedrägligt och lurar oss på många sätt, precis som djävulen gör. Vi luras att tro att livet med de njutningar som finns är långt och kommer bestå, när det i själva verket är kort och kommer försvinna. Det lurar oss att ta det lugnt, att glömma färden vi befinner oss på och att förberedelsen inför mötet med vår Skapare. Det världsliga är vackert och lockar oss men har många gånger en baksida som inte är så vacker, som skadar oss. Så vi måste vara på vår vakt och se till att endast ta det som är tillåtet från det värdsliga och det som hjälper oss i vår dyrkan till Allah.

Denna ädla vers får oss att förstå hur liten betydelse det värdsliga egentligen har. Vi måste lägga vårt fokus på nästa liv, det eviga livet, och inte förblindas och fascineras av denna tillfälliga boning. Allah säger:

”Men ni [människor] sätter det jordiska livet före allt annat, trots att det kommande livet är bättre och varar i evighet.”  [Koranen: 87:16–17]

Och Allah säger:

”Vad det än är som ni här får till skänks tjänar det bara till att förljuva och försköna detta liv, medan det som väntar hos Gud är bättre och mer bestående. Vill ni inte använda ert förstånd? Kan den som Vi har lovat det högsta goda, ett löfte som han får se uppfyllt vid uppståndelsen, jämföras med den som Vi har skänkt jordisk glädje men som på Uppståndelsens dag skall höra till dem som radas upp för att straffas?”  [Koranen 28:60–61]

Bröder och systrar!  Skjut inte upp på att vända dig till Allah i lydnad! Se till att ha rätt prioriteringar i livet och vet att du är skapad för att dyrka Allah endast och att detta liv är ett test! Ta tillvara på ditt liv innan din död! Ta tillvara på den tid du har, på din hälsa, dina pengar och allt det goda Allah har gett dig! Använd dina dagar och nätter i lydnad till Allah och förbered dig inför Domedagen. Detta liv jämfört med nästa är ingenting - trots allt det vackra som lockar oss. Profeten ﷺ sade:

”Vid Allah! Liknelsen mellan detta och nästa liv är som att en av er doppar sitt finger i havet och sen ser hur mycket av det han fick med sig.”  [Muslim]

Den intelligente, kära bröder och systrar, är den som förbereder sig på bästa sätt för det som kommer efter döden. Imam Ibnul Qayyim sade:

”Hur kan den anses vara intelligent som säljer paradiset och allt som finns däri för en kort stunds njutning?”  [al-Fawaid sid. 45]

Må Allah vägleda oss till allt som Han älskar och är nöjd med. Amin!

 

 

Artiklar

Relaterade inlägg