Stor välsignelse – och stor prövning

Ett inlägg av Yosuf Abdul Hamid -

Stor välsignelse – och stor prövning

Att bli förälder är en stor välsignelse, men kan också innebära en stor prövning. Omställningen från att egentligen bara ha sig själv att tänka på till att ansvara för och ta hand om små barn kan för många vara stor, och svår. Många vet inte vad det innebär i praktiken att få barn och kan få lite av en chock. Det kan kännas som att man tappar kontrollen lite. Speciellt när man går från att ha ett barn till fler små barn…


Alla vill ha uppmärksamhet, alla vill ha kärlek, alla vill bli burna, mat ska serveras, mat överallt på golven, alla skriker konstant!
Den lilla flickan springer in i badrummet, halkar och slår sig, gråter för fullt. Pojken hoppar på soffan och gör kaos. Du skriker från badrummet medan du försöker trösta den lilla flickan: Sluta hoppa på soffan!! - Utan resultat.


Samtidigt försöker frugan amma en nyfödd som bara gråter och skriker. Ingen av er har fått någon sömn i natt då den nyfödda vaknat var 20:e minut. Du tittar på henne och ser att hon ser ut som sju svåra år. Du tycker synd om henne; när hade hon ens tid att duscha sist?


Telefonen ringer, någon räkning har missats – för första gången i ditt liv, en läkartid har glömts, dagis ringer och säger att du måste hämta barnen tidigare för de snorar lite, handling ska göras, tvätt varje dag, vagnar upp och ner för trapporna, diskmaskinen går 15 gånger per dag. Pojken har vänt på dygnet, vaknar kl. 03.45 varje morgon, springer ut i vardagsrummet, sätter på Tv:n, tar fram leksaker och hoppar på golvet. Du tvingas sova på madrass i vardagsrummet för att förhindra ytterligare en störningsanmälan från grannen under.


Du tar dig till jobbet som en zombie, går på autopilot, kommer hem och sen är allt på repeat. Du känner att du håller på att tappa det. Så här kan det se ut att vara småbarnsförälder och då krävs det att vi påminner oss om tålamod och vilken stor belöning det finns i att vara tålmodig för Allahs skull. Vad vi än går igenom i vår vardag måste vi söka Allahs hjälp med bönen och tålamod. Allah säger:


”Sök [Allahs] hjälp med tålamod och genom bönen! Den är förvisso svår utom för de ödmjuka; de som vet att de är kallade att möta sin Herre, att de skall återvända till Honom.”  [Koranen 2:45-46]


Tålamod  är det bästa hjälpmedlet i alla angelägenheter. Det går inte att uppnå något av det man strävar efter utan tålamod. Speciellt det som känns tungt och som är återkommande kräver tålamod, att man härdar och att man förlitar sig på Allah. Med tålamod kommer man att lyckas, i sina världsliga angelägenheter och religiösa. Kom ihåg att den som strävar efter tålamod kommer Allah att ge tålamod och svårigheterna kommer underlättas eftersom Allah är med de tålmodiga och ger dem hjälp och seger.


Islam lär oss att föräldrarna har en enorm status och förtjänar all respekt och godhet. Det är kanske först när man själv blir förälder som man förstår vad de gått igenom. Men vi ska inte vänta med att respektera våra föräldrar tills vi själva får barn. Vi ska respektera dem från ung ålder. Allah säger:


”Er Herre har befallt, att ni inte skall dyrka någon annan än Honom. Och [Han har anbefallt er] att visa godhet mot era föräldrar. Om en av dem eller båda uppnår hög ålder i din vård, var då inte otålig eller sträng mot dem, tillrättavisa dem inte, och tala alltid hövligt och vänligt till dem. Och sänk ödmjukt ömhetens vinge över dem och be: "Herre! När jag var liten vårdade och fostrade de mig med kärlek; förbarma Dig nu i Din nåd över dem!"  [Koranen 17:23-24]


Att vara förälder är en stor gåva och ett stort ansvar som kräver mycket tålamod. Föräldrar formar och uppfostrar nästa generation och förtjänar all respekt inte bara från ens egna barn utan från hela samhället. Kvinnan har en stor viktig roll i islam och en upphöjd status. När en man frågade profeten Muhammed ﷺ vem som har mest rätt till hans godhet sade han ﷺ:

”Din moder.”

Mannen frågade då; och sedan vem? Varpå profeten ﷺ sade;

”Din moder.”

Detta upprepades en gång till och den tredje gången sade profeten ﷺ:

”Och sedan din fader.” [al-Bukhari och Muslim]

Imam Ibnul Qayyim sade att kvinnorna är hälften av samhället, som föder den andra hälften. På så sätt är hon hela samhället.


Må Allah underlätta för alla föräldrar att uppfostra barnen på bästa sätt, och må Allah vägleda alla unga och ungdomar till att respektera sina föräldrar och alla som är äldre än de själva. Må Allah vägleda oss alla till det Han älskar och är nöjd med.

 

Artiklar

Relaterade inlägg