Vad väntar du på!?

Ett inlägg av Yosuf Abdul Hamid -

Vad väntar du på!?

Ett av Allahs namn är ”al-Halim”  vilket innebär att Han har överseende med våra brister och fel. Han fortsätter att försörja och ge människor alla de gåvor de får - trots att många av dem är otacksamma och rentav förnekar Honom!

Han skyndar inte till att straffa, utan Han förlåter, döljer, benådar och överser människans synder och fel. Han väntar på att de ska återvända tillbaka till Honom i ånger, och när de gör det tar Han emot den och accepterar den. Allah säger:

Allah överser [med människans fel och brister] och förlåter ständigt.”  [Koranen 35:41]

Om Han hade hållit oss till svars för våra synder så hade det inte funnits några människor kvar på jorden! Allah säger:

Om Allah [genast] skulle straffa människorna för det onda de gör skulle Han inte lämna en enda levande varelse på jorden. Men Han beviljar dem en frist till en tidpunkt som Han har utsatt. De kan inte förkorta fristen och, när den har löpt ut, kan de inte förlänga den, ens med ett ögonblick.”[Koranen 16:61]

Allah är kapabel till att straffa oss människor omgående för våra synder. Han överser samtidigt som Han är kapabel, samtidigt som Han har full kunskap om alla våra handlingar. Allah säger:

Ingen, vare sig i himlarna eller på jorden, kan sätta sig emot Allahs [vilja]. Han vet allt och har allt i Sin makt.”  [Koranen 35:44]

Och Han säger:

Allah vet vad ni gömmer i era hjärtan; Allah vet allt och har överseende med era brister.”  [Koranen 3:51]

Bröder och systrar i islam!  Skjut inte upp på att göra goda handlingar tills döden når dig och det är för sent! Skynda till att göra goda handlingar, be om förlåtelse och vänd dig till Allah i lydnad.

Tänk också på att vara god mot dina medmänniskor! På samma sätt som vi hoppas att Allah ska ha överseende med oss och förlåta oss, måste vi vara goda och överseende mot våra medmänniskor, förlåta dem för deras brister, och inte vara snabba i att döma dem.

Kom ihåg - att precis som andra människor har brister så har även du brister som människor runt omkring dig har tålamod med! Förvänta dig inte att folk i din närhet ska vara perfekta utan några brister, den som gör det får leva utan vänner, utan sällskap.

Må Allah vägleda oss till att lyda Honom och göra det Han är nöjd med, samt att vara goda mot skapelsen och alltid lämna fina spår efter oss. Amin. 

Artiklar

Relaterade inlägg