Vatten – källan till allt liv

Ett inlägg av Yosuf Abdul Hamid -

Vatten – källan till allt liv

Vatten. Denna genomskinliga, lukt- och smakfria vätska som fortsätter att förbluffa forskarna på grund av sina unika egenskaper. Alla plantor och djur måste ha vatten för att överleva. Utan vatten finns inget liv på jorden. Allah säger:

”Inser de inte, de som vill förneka sanningen, att himlarna och jorden [en gång] utgjorde en enda, sammanhållen massa och att Vi skilde dem åt? Och vet de inte att Vi har låtit allt liv uppstå ur vatten? Har de då ingen tro?”  [Koranen 21:30]

Vår Skapares gåvor och välsignelser är fler än vi kan räkna, och många gånger ta vi dem för givet. Allah säger i Koranen:

”Om ni ville räkna Guds välgärningar, skulle ni aldrig kunna fastslå deras antal. Helt visst är Gud ständigt förlåtande, barmhärtig.”  [Koranen 16:18]

Vatten är helt klart en av de största gåvorna och välsignelserna vi har. Vi använder vatten i vår vardag för att laga mat, tvätta oss själva och våra kläder, rengöra våra hem och mycket annat. Vatten hjälper till att rena kroppen från slaggprodukter, reglerar temperaturen i kroppen och bidrar till en normal hjärnfunktion. Vatten bidrar till att bilda saliv, det skyddar dina leder och ligament, hjälper matsmältningen och näringsupptaget, bidar till att motverka sjukdom, ge ökad energi och mycket mera!

Vatten har en hög status i islam och nämns på många platser i Koranen och i profetens ﷺ sunnah. Vi har blivit beordrade att dela med oss av vatten och att inte slösa denna mycket dyrbara tillgång. Vatten ger liv åt oss människor och det vi behöver från växt- och djurriket. Allah säger:

”Det är Han som låter regn falla från skyn; av detta får ni [vatten att] dricka och det ger liv åt träd och buskar där ni släpper ut era djur på bete; och därmed frambringar Han brödsäd och olivträd och dadelpalmer och vinstockar och alla [andra] slag av frukt. I detta ligger helt visst budskap till människor som tänker.”  [Koranen 16:10-11]

Vatten är en grundförutsättning för allt levande på jorden, och därmed också en förutsättning för en hållbar utveckling. Vi lever i ett land där vi har tillgång till mycket vatten vilket kan leda till att vi tar denna oerhörda välsignelse för givet. Vi är vana att kunna öppna kranen och få tillgång till vatten dygnet runt, året runt. Vi är vana att inte behöva tänka på att ransonera med vatten vilket gör att vi många gånger slösar vatten genom att låta kranen stå och rinna, ta många och långa duschar, spola i badrummet oftare och mer än vi behöver osv.

Vi måste påminna oss om denna gåva och att vi har blivit välsignade med vatten på ett sätt många andra inte har. Vi måste tacka för denna gåva och visa tacksamhet genom att inte ta den för givet och inte heller slösa vatten. Allah säger:

”Säg: "Vad tror ni? Om allt ert vatten skulle försvinna i jordens djup, vem skulle då kunna ge er vatten ur rena och klara källor?"  [Koranen 67:30]

Och Allah säger:

”Vad tror ni om vattnet som ni dricker. Är det ni som har fått regnet att falla eller är det Vi som är orsaken till detta. Om Vi ville kunde Vi göra det salt och bittert; bör ni då inte vara tacksamma.”  [Koranen 56:68–70]

Bröder och systrar!  Minns att vi kommer tillfrågas om alla gåvor vi fick i detta liv. Allah säger:

”Och den Dagen skall ni ställas till svars för [vad ni gjorde av] det goda som skänktes er i livet!"  [Koranen 102:8]

Vi kommer alltså frågas och även stå till svars för vad vi gjorde med de gåvor vi fått, som vår hälsa, syn, hörsel, trygghet, mat och dryck. Tackar vi Allah genom att använda dem i lydnad till Honom? Eller använder vi dessa gåvor i det som är olydnad till Honom? Att vår Herre sänder ner vatten från himlen är ett bevis för att Han är Skaparen och Den som försörjer hela sin skapelse. Ingen partner har Han i detta. På samma sätt är Han den enda som förtjänar dyrkan. Allah säger:

”MÄNNISKOR! Tillbe er Herre, som har skapat er och dem som levde före er - kanske skall er gudsfruktan [fördjupas] - Han som har skapat jorden som en viloplats för er och rest himlen som ett valv och låtit vatten strömma från skyn och därmed frambringat frukter för er försörjning. Sätt därför inte medgudar vid Guds sida, då ni vet att Gud är utan like.”  [Koranen 2:21 - 22]

Ett annat sätt att tacka  vår Herre är genom att inte slösa dessa gåvor vi fått. Allah säger:

”Och ät och drick [det som är gott och hälsosamt], men visa måtta i allt; Gud är inte vän av dem som går till överdrift.”  [Koranen 7:31]

Vi har blivit förbjudna att slösa vatten. Inte ens när vi dricker vatten ska vi slösa det. När profeten ﷺ skulle tvaga sig använde han ﷺ lite vatten. Profeten ﷺ sade att vi inte ska slösa vatten när vi renar oss, ens om vi stod vid en rinnande flod. Om vi ska vara sparsamma med vatten när vi gör en handling som är dyrkan, så ska vi vara ännu mer sparsamma med vatten i andra sammanhang!

Många människor som lever i fattigdom saknar idag tillgång till rent vatten och grundläggande sanitet. Vi alla har ett ansvar att göra det vi kan för att bevara vattnet så som det sändes ner från himlen; rent. Allah säger:

”så låter Vi rent vatten falla från skyn.”  [Koranen 25:48]

Och Han säger:

”Ät och drick av det som Gud har gett er för ert uppehälle, men sprid inte sedefördärv och annat ont på jorden."  [Koranen 2:60]

En stor anledning till att vatten idag är förorenat är alla kemikalier och mediciner vi spolar ner som sedan rinner ut i mark och vattendrag. Gör vad du kan för att undvika kemikalier som sedan hamnar i naturen. Spola inte ner medicin och annat i toaletten. Se över vilka produkter du använder i din vardag som innehåller mycket kemikalier och titta om du kan hitta mer naturliga alternativ till dina städ, tvätt och diskprodukter. Självklart har stora industrier och länder ett enormt ansvar i denna fråga, och inte minst läkemedelsindustrin. Men vi alla kommer stå till svars för vad vi själva gjort, så se till att göra din del.

Bröder och systrar!  Vatten är en stor gåva från vår Skapare, så nästa gång du häller upp ett glas av denna genomskinliga vätska ta då en sekund till att reflektera över hur lättillgänglig denna gåva är och tacka Allah för den. Nästa gång det regnar, ta en sekund och fundera över vilken otrolig välsignelse det är.

Må Allah ge oss det goda i detta och nästa liv. Amin

 

Artiklar

Relaterade inlägg