Vikten av att hålla fast vid profetens sunnah ﷺ

Ett inlägg av Yosuf Abdul Hamid -

Vikten av att hålla fast vid profetens sunnah ﷺ

Muhammed ﷺ. Vår älskade profet, förebild och den vars sunnah vi alla måste följa. Allah säger:

”I Allahs Sändebud har ni ett gott föredöme för alla som [med bävan och hopp] ser fram mot mötet med Allah och den Yttersta dagen och som ständigt minns Allah.”  [Koranen 33:21]

Vår älskade profet ﷺ är den förebild vi måste lära oss om och följa! Den som följer hans goda exempel och sunnah kommer det gå bra för i detta liv och nästa. Allah säger:

”Den som lyder Allah och lyder Hans Sändebud har uppnått en stor seger.”  [Koranen 33:71]

Den som gör det profeten ﷺ befallt och håller sig borta från det som han förbjudit kommer att ärva paradiset, den största segern! Så vi måste rannsaka oss, fråga oss själva; hur mycket känner jag till om profeten Muhammed ﷺ och hans sunnah? Hur mycket följer jag denna profet som Allah sände till hela mänskligheten, som en nåd och vägledning ut ur mörkret till ljuset? Vart söker jag vägledning och inspiration från? Och hur mycket tid lägger jag på att följa och läsa om andra?

Profetens ﷺ sunnah innefattar hur vi ska dyrka Allah, men också hur vi ska bete oss mot andra människor, etik och moral, hälsa och välbefinnande och mycket mer! Profeten ﷺ lärde oss att fasta på måndagar och torsdagar, det som idag kallas ”den nya 5:2 dieten”. Profeten ﷺ lärde oss om sömn, matvanor, träning, självdisciplin, relationer, hur man ska nå framgång genom att göra regelbundna handlingar och mycket mer!

Att vika av från profetens ﷺ sunnah är mycket allvarligt! Allah säger om profeten ﷺ:  

”De som sätter sig emot hans befallningar bör ta sig i akt; de skall få utstå hårda prövningar i denna värld och ett plågsamt straff väntar dem.”   [Koranen 24:63]

Må Allah skydda oss! Att vika av ifrån profetens ﷺ sunnah är en orsak till svåra prövningar och straff! Vi måste alltså väga och jämföra vårt tal och handlingar med profetens ﷺ; det som stämmer överens med det som han kom med accepteras, och det som går emot det som han kom med avvisas, oavsett vem det kommer från. Precis som profeten ﷺ sade i hadithen:

”Den som gör en handling som inte är från min befallning, kommer att få den bortstött [icke accepterad].”  [al-Bukhari och Muslim]

Imam Malik (rahimahullah) sade:

”Sunnan är som Nuhs ark, den som [går ombord] kommer att uppnå framgång (dvs han kommer att räddas) och den som inte gör det kommer at drunkna.”

Detta mycket visa uttalande från Imam Malik visar att den enda vägen till framgång, den enda vägen till räddning, den enda platsen där det finns skydd mot Allahs straff, från förstörelse och undergång, är på båten som är Muhammads ﷺ sunnah. För minns vad som hände med dem som inte gick ombord på profeten Nuhs ark. Allah sade:

”När arken lyftes av vågorna, höga som berg, ropade Noa till sin son, som drog sig avsides: "Käre son! Kom ombord till oss och bli inte kvar tillsammans med förnekarna!" Men sonen svarade: "Jag skall ta min tillflykt till ett berg där jag har skydd mot vattnet." Noa sade: "I dag finns inget skydd mot Allahs beslut utom för den som Han förbarmar Sig över." Och vågorna reste sig som en mur mellan dem och [sonen] dränktes med de övriga.”  [Koranen 11:42-43]

Bröder och systrar! Vi lever i svåra tider där de som håller fast vid profetens ﷺ sunnah många gånger ses som främlingar. Vi påverkas - och låter oss påverkas! – av bruset på sociala medier och allt vi hela tiden matas med. Förlora inte målet ur sikte! Minns att vi färdas och strävar efter Allahs paradis och att göra Honom nöjd! Och på denna färd måste vi gå ombord på och följa profetens ﷺ sunnah för att klara oss!

Bli inte förblindad och bry dig inte om vad alla andra gör! Bry dig om vad som är bra för dig och det som kommer ge dig sann framgång i detta och nästa liv. Även om det känns tufft ibland! Även om du känner dig som en främling ibland! Profeten ﷺ gav goda nyheter till främlingarna! Han ﷺ sade:

”Islam kom som något främmande, och kommer återvända som något främmande. Så ge glada nyheter till främlingarna!”  [Muslim]

Fudhayl Ibn Iyadh sade:

”Gå sanningens väg och bry dig inte om hur få människorna är som går den. Jag varnar dig för falskhetens vägar och bry dig inte om hur många människor som gått vilse på dem.”

Att försöka göra människor nöjda är en omöjlig uppgift och leder dig istället bort från Allahs väg. Allah säger:

”Om du vill göra flertalet av jordens invånare till viljes, kommer de att leda dig bort från Allahs väg.”  [Koranen 6:116]

Bröder och systrar!  Vem bör vi lägga tid på att lära oss om och följa om inte vår älskade profet ﷺ !? Vem kan ge oss bättre vägledning än den som Allah sände till oss för att vägleda oss? Låt oss alla sträva efter att lära oss mer om profetens ﷺ sunnah och att implementera den i vår vardag, i alla våra angelägenheter. Gällande vår bön, när vi äter och dricker, hur vi behandlar varandra, våra grannar och äldre. I vår dyrkan till Allah och att ständigt minnas Honom. Hur vi är med Koranen, frivilliga böner och i vår strävan efter att lära oss mer om Allah och islam osv.

Må Allah vägleda oss till att följa vår älskade profet Muhammeds ﷺ sunnah! Amin!

 

 

Artiklar

Relaterade inlägg