Vill du ha förändring? Ändra dig!

Ett inlägg av Yosuf Abdul Hamid -

Vill du ha förändring? Ändra dig!

Om du vill uppnå en förändring i ditt liv, måste du vara beredd på att själv göra förändringar. Allah säger:

”Allah förändrar inte människornas tillstånd, förrän de ändrar sig själva; och om det är Allahs vilja att ett folk drabbas av olyckor kan ingen avvärja det och ingen utom Allah kan hjälpa dem.”  [Koranen 13:11]

När vi människor gör en förändring – till det bättre eller sämre – så ändras även vårt tillstånd. Om vi ändrar lydnad till olydnad, tacksamhet till otacksamhet så leder det till att vårt tillstånd ändras. Allah ändrar inte på de gåvor Han ger till ett folk, förrän de själva ändras. Allah säger:

”Allah gör nämligen ingen ändring i de välgärningar som Han har visat ett folk, så länge de inte [själva] ändrar sig. Allah hör allt, vet allt.” [Koranen 8:53]

Om vi vill ha gåvor från Allah och ära, måste vi ändra vårt tillstånd från synder till lydnad, från det som leder till Allahs ilska till det som leder till att Allah blir nöjd. Synder – ärade bröder och systrar – leder till mycket ont, bland annat att vi drabbas av svårigheter och straff och att vi blir av med gåvor. Ali ibn Abi Talib sade:

”Ingen prövning har drabbat någon förutom på grund av synder, och de har inte tagits bort förutom med tawbah (att vända sig till Allah i ånger).”

Synder försvagar hjärtats strävan till Allah och nästa livs boning. Så synderna låter inte personen ta ett enda steg mot Allah, de kanske till och med får honom att vända om åt helt fel håll. Hjärtat strävar mot Allah med dess styrka [och tro], och om det blir sjukt av synder försvagas styrkan som det färdas med. Synderna antingen dödar hjärtat, gör det skrämmande sjukt eller försvagar dess styrka.

Om den intelligenta skulle väga mellan njutningen han får ut av att synda och vad det leder till i form av rädsla, ensamhet och isolering skulle han veta hur lurad han är då han sålt lydnadens behag, glädje och njutning mot syndens ensamhet och den rädsla och skada som de leder till.

Lydnad leder till närhet till Allah. Ju närmare man kommer desto större blir glädjen och njutningen. Och synder leder till att man kommer längre från Allah och ju längre bort man kommer desto starkare blir ensamheten.

Till syndernas straff hör att de leder till att hjärtat ändras; från att vara friskt till att bli sjukt, från stadfasthet till villfarelse och avvikelse. Så hjärtat blir sjukt och drar inte nytta av den näring som leder till dess hälsa och liv. Detta för att syndernas påverkan på hjärtat är som sjukdomarnas påverkan på kroppen. Synderna är hjärtats sjukdomar och det finns inget botemedel förutom genom att lämna dem. Hjärtats sjukdomar är lustarna och botemedlet är att lämna dem och gå emot dem. Den som förbjuder sitt ego från lustarna kommer att få paradiset till sin boning och hans hjärta kommer i detta liv befinna sig i en trädgård. Det finns ingen större njutning för de som känt av denna njutning. Allah säger:

”De gudfruktiga skall helt visst finna salighet, och de som har sjunkit djupt i synd skall förvisso finna helvetets eld.”  [Koranen 83:22–23]

De gudfruktiga får denna lycka och salighet i detta liv och nästa.

Må Allah vägleda oss till gudsfruktan och det Han älskar och är nöjd med. Låt oss sträva och kämpa för detta, på vår resa mot mötet med Allah. Amin.

 

Artiklar

Relaterade inlägg