Zakat - en viktig och enorm dyrkanshandling!

Ett inlägg av Islam.nu -

Zakat - en viktig och enorm dyrkanshandling!

Zakat - den obligatoriska allmosan - är en av islams pelare och en enorm dyrkanshandling! Allah säger:

”De som antar tron och gör goda gärningar och förrättar bönen och betalar den förpliktade allmosan skall få sin belöning hos sin Herre. De behöver inte känna rädsla och inte heller skall de sörja.” [Koranen 2:277]

Profeten ﷺ sade:

”Islam är byggt på fem [pelare]: Trosbekännelsen; att det inte finns någon sann gud värd att dyrka utom Allah och att Muhammad är Allahs sändebud, att utföra bönen, betala zakat, vallfärda [hadj] och att fasta [i månaden] ramadan.” [al-Bukhari]

Att betala den obligatoriska allmosan är något vi belönas rikligt för. Profeten ﷺ berättade om fem handlingar som tar en muslim till paradisetoch nämnde av dessa:

“...att betala zakatoch känna sig helt tillfreds inombords med det.” [Abu Dawud]

Att låta bli att betala den obligatoriska allmosan räknas som en av de stora synderna i islam. Allah säger:

”De som samlar skatter av guld och silver och inte ger av detta för Allahs sak, skall du ge bud om ett smärtsamt straff. Den dag då dessa (skatterna) skall glödgas i helvetets eld och låtas brännmärka deras pannor, sidor och ryggar. "Detta är skatterna ni
samlade för er själva; smaka nu på vad ni brukade samla på hög!”
[Koranen 9:34 -35]

Vi måste påminna oss om att allt vi äger är gåvor från Allah som vi ska vara tacksamma för. När vi beordras att skänka en del av dessa gåvor ska vi omedelbart underkasta oss Hans vilja och glatt deklarera att:
"Vi hör och vi lyder!" [Koranen: 24:51]

Vad kan man då betala sin Zakat till?

Allah har nämnt specifika målgrupper som är berättigade att ta emot zakat. Han säger:

"Allmosorna är endast för de fattiga, de behövande, den som arbetar med dem (allmosorna), och de vars hjärtan kan förenas och för att frigöra slavar och för de skuldsatta och för [kampen] för Allahs sak och för vägfararen. Detta har Allah föreskrivit, Allah är allvetande, vis". [Koranen 9:60]

Kampen för Allahs sak innebär kampen för islam och muslimerna. Enligt många lärda hör kallet till och försvaret av islam till vår tids bästa form av kamp för Allahs sak. Felaktig information om islam sprids både bland muslimer och icke-muslimer. Muslimska föreningar och moskéer över hela Sverige är i behov av föreläsare och material på svenska som avvisar dessa felaktigheter. Att betala zakat till detta ändamål är bland det viktigaste och mest angelägna för oss muslimer här i Sverige, inte bara för vår egen skull utan även för våra barn och kommande generationer.

Bröder och systrar i islam! Vi är helt oberoende och tar inte bidrag från någon stat - och har aldrig gjort det. Detta har inneburit enorma uppoffringar, men tillsammans med er, Sveriges muslimer, har vi kunnat bygga en bra grund för framtiden. Efterfrågan ökar dock hela tiden, vilket ställer högre krav på vår verksamhet och de verksamma. Vi behöver därför mer än någonsin att vi alla tillsammans samarbetar i gott.

Betala er Zakat - eller frivilliga gåvor - här, för att stötta kallet till islam. Vare sig ni betalar som privatpersoner eller företagare. Må Allah belöna er för det goda som vi tillsammans kan sprida via vårhemsida, muslimappen, islampodden, böcker, föreläsningar och mycket mer!

För mer information om Zakat, ladda ner Zakatboken här!

 

 

 

Artiklar

Relaterade inlägg