200 Gyllene Uttalanden från Allahs Sändebud ﷺ

200 Gyllene Uttalanden från Allahs Sändebud ﷺ

Utdrag ur boken

Alla muslimer är medvetna om vikten av Profetens ﷺ hadither. Islam baseras nämligen på två saker: Koranen och Sunnan. Sunnan tar sig uttryck genom så kallade ”hadither”. Profeten ﷺ sade: ”Den som känner till en av mina hadither ska föra den vidare." I denna bok har 200 korta hadither från Profeten ﷺ valts ut. Många unga muslimer har aldrig memorerat en enda av Profetens ﷺ hadither. Av den anledningen har kortare hadither valts ut, så att det ska vara lättare att memorera och sprida vidare dem till andra. På detta vis kan våra släktingar och vänner memorera några av Profetens ﷺ uttalanden som kommer att gynna dem i det kommande livet. Haditherna talar om viktiga saker som är relaterade till religionen, saker som varje muslim bör känna till.

Skriven av Islam.nu