Den 11:e Ramadan 2020 - Levande eller död?

Ett inlägg av Yosuf Abdul Hamid -

Den 11:e Ramadan 2020 - Levande eller död?

Bröder och systrar i islam! Att minnas Allah är en av de bästa formerna av dyrkan. Allah säger:

”Och minns Mig, så skall Jag minnas er; var Mig tacksam och förneka Mig inte!”  [Koranen 2:152]

Och Han sade:

”Troende! Åkalla Allah – och minns Honom ständigt!”  [Koranen 33:41]

Och Han sade:

”Och de män och de kvinnor som alltid minns Allah - för dem alla har Allah i beredskap förlåtelse för deras synder och en rik belöning.”  [Koranen 33:35]

Och Han sade:

”Och - [du som är troende] - åkalla i tysthet din Herre morgon och afton, ödmjukt och med fruktan. Och var inte som de tanklösa, de likgiltiga.”  [Koranen 7:205]

Profeten ﷺ sade:

”Den som minns sin Herre och den som inte minns sin Herre - är som den levande och den döde.” [al-Bukhârî och Muslim]

Det finns många nyttor med att minnas Allah och göra mycket dhikr. Bland dessa är:
1.    Det stöter bort djävulen.
2.    Det gör Allah nöjd.
3.    Det tar bort sorg och förtvivlan från hjärtat.
4.    Det stärker kroppen och hjärtat.
5.    Det leder till att man får mer försörjning.

6.    Det leder till att man kommer närmare Allah och känner att Allah vakar över en.
7.    Detta i sin tur leder till att man blir mer gudfruktig och håller sig inom de gränser Allah har satt vad gäller det som är tillåtet och otillåtet.
8.    Ju mer vi nämner Allah desto närmare Honom kommer vi, och ju mer vi försummar att minnas Allah desto längre från Honom kommer vi.
9.    Dessa åminnelser lär oss mycket om Allah. Ju mer vi lär oss om Allah desto mer kommer vi att älska Allah.
10.    Det leder till att hjärtat får liv. Och den som minns Allah i lätta tider kommer Allah att minnas i svåra tider.

Det finns en enorm belöning i att minnas Allah. Det är något som är lätt att göra och tar lite tid, men som väger tungt på Domedagen! Det finns dhikr att säga för nästan alla tillfällen under dagen och kvällen; när det blir morgon och kväll. När man går hemifrån och kommer hem. När man blir glad eller ledsen. När man känner oro, sorg eller smärta. För att skydda sig eller andra mot ondska. Låt oss lära oss dessa olika dhikr, och praktisera dem under våra dagar och nätter.

Låt oss sträva efter att tillhöra de som ständigt minns Allah och gör mycket dhikr. Nu i Ramadan och efter Ramadan.

Lär dig mer om dhikr HÄR! 

Ladda ner boken Hisnul Muslim HÄR!

 

Artiklar

Relaterade inlägg