Hisnul Muslim

217
Antal sidor
2h 46m
Lästid
33271
Antal ord
Hisnul Muslim

Utdrag ur boken

Boken Hisnul Muslim (eller Fortress of the Muslim) är en sammanställning av åminnelser och åkallelser från Koranen och Profetens (ﷺ) sunnah. Hisnul Muslim betyder Muslimens fästning. Åkallan och åminnelser skyddar muslimen. Åkallan och åminnelser ger liv till hjärtat, styrka till kroppen, lycka till själen och är ett skydd och en räddning från allt ont. Att minnas Allah är ett av de bästa sätten att närma sig Allah på, och en av de bästa dyrkanshandlingarna en muslim kan utföra. Att minnas Allah för med sig många goda frukter och leder till lycka i både detta och nästkommande liv.

Skriven av Islam.nu

Relaterade e-böcker