Böneboken

40
Antal sidor
Böneboken

Utdrag ur boken

Av alla dyrkanshandlingar har de obligatoriska bönerna en särskild ställning. Det är islams andra pelare och det första som en muslim kommer frågas om på Domedagen. Bönen är en plikt för varje muslim och hjälper en att ständigt åminnas Allah. Bönen är ett sätt för muslimen att komma närmare Allah och fungerar som en daglig påminnelse som påminner oss om Allah, alla Hans gåvor, meningen med livet och mycket mer. Allah säger: ”Jag är Allah. Ingen har rätt att dyrkas utom Jag. Dyrka därför Mig och förrätta bönen för att minnas Mig!” [Koranen, 20:14]

Skriven av Yosuf Abdul Hamid

Relaterade e-böcker