Den 24:e Ramadan 2020 – Få belöning och bli av med synder!

Ett inlägg av Yosuf Abdul Hamid -

Den 24:e Ramadan 2020 – Få belöning och bli av med synder!

Profeten ﷺ lärde oss att den som säger följande åminnelse etthundra gånger per dag belönas för att ha frigjort tio slavar, får hundra belöningar och blir av med hundra synder. Det kommer att skydda honom mot satan resten av dagen till dess att det blir kväll. Ingen kommer att komma med något bättre än det, bortsett från personen som säger det mer än honom:

‎لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، وهو على كل شيء قدير

Lâ ilâha illallâhu wahdahu lâ sharîka lah, lahul-mulku wa lahul-hamdu, wa Huwa 'alâ kulli shay´in qadîr.

"Ingen har rätt att dyrkas förutom Allah. Han är en och Han har ingen vid Sin sida. Till Honom hör Herraväldet och all pris och Han är kapabel till allting."

Låt oss alla sträva efter att tillhöra de som gör mycket dhikr och dua. Speciellt dessa de sista dagarna och nätterna av Ramadan.

Lär dig hur man säger denna dhikrHÄR

 

 

Artiklar

Relaterade inlägg