Ingen har rätt att dyrkas förutom Allah (2)

لَا إلَهَ إلاَّ اللهُ، وَحْدَهُ لا شريكَ لهُ، لَهُ المُلْكُ ولَهُ الحَمْدُ، وهُوَ علَى كُلِّ شَيءٍ قَديرٌ

Ingen har rätt att dyrkas förutom Allah. Han är en och Han har ingen vid Sin sida. Till Honom hör Herraväldet och all pris och Han är kapabel till allting.

[Sägs etthundra gånger på morgonen.]

Lâ ilâha illallâhu wahdahu lâ sharîka lah, lahul-mulku wa lahul-hamdu, wa Huwa 'alâ kulli shay´in qadîr.

Al-Bukhârî med Fath-ul-Bârî 4/95 nr 3293, Muslim 4/2071 nr 2791.

Åminnelser under morgon och kväll

Kategorier