Talbiyah: Vad personen som utför hadj eller umrah skall säga när de träder in i ihrâm

Kategorier