Åkallan när något man ogillar händer, eller när man misslyckas med att uppnå det man försöker göra

Kategorier