Åkallan för den som ser en person som drabbats [av en svårighet]

Kategorier