Alla lovprisningar tillkommer Allah som skonat mig från det som Han prövat dig med

الـحَمْدُ لِلَّـهِ الَّذِي عَافَانِي مِمَّـا ابْتَلاكَ بِهِ، وَفَضَّلَنِي عَلَى كَثيرٍ مِمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلاً

Alla lovprisningar tillkommer Allah som skonat mig från det som Han prövat dig med och som verkligen gett mig företräde framför många andra som Han har skapat.[1]

Alhamdu lillâhil-lathî 'âfânî mimmab-talâka bih wa fadhdhalanî 'alâ kathîrin mimman khalaqa tafdhîla.

At-Tirmidhî 5/494, 5/493 nr 3432, Se även Imam al-Albânîs Sahîh ut-Tirmidhî 3/153.

1. Detta bör inte sägas så att den drabbade personen hör det. Det har rapporterats från profeten att den som säger denna åkallan inte kommer drabbas av det som drabbat den drabbade.

Åkallan för den som ser en person som drabbats [av en svårighet]

Kategorier