[Det är] Allahs förutbestämmelse

قَدَرُ اللَّـهِ ومَا شَاءَ فَعَلَ

[Det är] Allahs förutbestämmelse och det Han vill, gör Han.

Qadaru-llâhi wa mâ shâ´a fa'al.

Muslim 4/2052 nr 2664.

Åkallan när något man ogillar händer, eller när man misslyckas med att uppnå det man försöker göra

Kategorier