Inför Ramadan 2021

Ett inlägg av Yosuf Abdul Hamid -

Inför Ramadan 2021

Bröder och systrar i islam! Allah har beordrat oss med gudsfruktan, egenskapen som leder till paradiset:

”Vi uppmanade dem som fick ta emot Skriften före er, liksom Vi uppmanar er, att frukta Allah” [Koranen 3:131]

Belöningen som väntar de gudfruktiga är enorm! De har bland annat lovats:

1.    Hjälp och seger
2.    Kunskap och förståelse
3.    Förlåtelse för synder
4.    Större belöning
5.    Att saker underlättas för dem
6.    Stor försörjning i detta liv
7.    Räddning från straff i nästa liv
8.    Att deras goda gärningar accepteras
9.    Paradiset

För att uppnå gudsfruktan måste man ha kunskap om Allah. De som har mest kunskap om Allah har också djupast gudsfruktan. Du måste veta att Allah vakar över dig, att Han vet och har kunskap om ditt tal, dina handlingar, och vad du har i ditt hjärta. Det finns de som sover fast de är vakna, som av försummelse och okunskap tror att Allah inte vet vad som döljer sig i deras hjärtan och vad de säger och planerar i det dolda. De tror att det som sker i det dolda inte kommer få några konsekvenser. Men Allah har klargjort att Han vet deras hemligheter och överläggningar och att änglarna skriver ner allt de gör. Det de gör i det dolda kommer att visas upp öppet på Domedagen, och det som änglarna nedtecknar bevaras. Allah säger:

”Tror de kanske att Vi inte känner deras hemligheter och inte vet om deras överläggningar [bakom lyckta dörrar]? Helt visst känner Jag till det och Våra utsända änglar är hos dem och nedtecknar allt.”  [Koranen 43:80]

Fastan är en av de största anledningarna till att uppnå gudsfruktan. Under fastan håller vi oss till Allahs påbud och vi håller oss borta från Hans förbud. Vi låter bli mat, dryck och det som våra lustar drar oss till för att komma närmare Allah och i hopp om belöning från Allah. Under fasta disciplinerar vi oss själva och tränar på att vara medvetna om att Allah vakar över oss, så vi lämnar det som vi normalt dras till, även om vi har möjlighet att göra det. Vi stärker vår medvetenhet att Allah vakar över oss, ser oss och hör oss. Klarar vi av att göra detta under Ramadan, så klarar vi in sha Allah av det även under resten av året.

Bröder och systrar i islam! Vi måste frukta Allah vart vi än är och vi måste rannsaka oss själva gällande vårt tal, handlingar och vad som finns i våra hjärtan. Se över dina rutiner och vilka förändringar du måste göra i ditt liv för att komma närmare Allah och paradiset. Börja med det viktigaste först och ta saker stegvis, i din egen takt, men skjut inte upp på förändringen! Ta hjälp av bönen, ha tålamod, och vänd dig ständigt till Allah! Förändringar är inte alltid lätta, så räkna med ett visst motstånd, men ge inte upp! Allah säger:

”Sök [Allahs] hjälp med tålamod och genom bönen! Den är förvisso svår utom för de ödmjuka; de som vet att de är kallade att möta sin Herre, att de skall återvända till Honom.” [Koranen 2:45-46]

Må Allah låta oss uppleva Ramadan och hjälpa oss att komma in i nya goda vanor redan nu, och som håller i sig även efter Ramadan. Amin.

För att läsa mer om Ramadan, ladda ner Ramadanboken här!

Artiklar

Relaterade inlägg