Ramadanboken

36
Antal sidor
31m
Lästid
6386
Antal ord
Ramadanboken

Utdrag ur boken

Denna bok är en grundläggande förklaring av den fjärde pelaren i islam, nämligen fastan i ramadan. För att kunna få ut så mycket som möjligt av sin fasta är det viktigt att lära sig om de obligatoriska och rekommenderade handlingarna under ramadan, men även vad som bryter fastan eller minskar den fastandes belöning.

Skriven av Islam.nu

Relaterade e-böcker