Redan Ramadan!? - Del 2

Ett inlägg av Yosuf Abdul Hamid -

Redan Ramadan!? - Del 2

Månaden Ramadan närmar sig, gudsfruktans månad, och det är hög tid att redan nu förbereda sig för den.  I förra inlägget påminde vi oss om syftet med fastan, att vi fastar för att uppnå gudsfruktan. Allah säger om gudsfruktan:

”TROENDE! Frukta Allah, och tänk på vad ni sänder framför er, var och en, till morgondagen [dvs. Domedagen]! Ja, frukta Allah! Han är väl underrättad om vad ni gör. Och var inte som de som glömmer Allah och som Han låter glömma själens välfärd; det är de som har förhärdat sig i synd och trots. De som har Elden till arvedel kan inte jämföras med dem som ärver paradiset; paradisets arvtagare är de som har vunnit den stora segern.”  [Koranen 59:18]

Allah beordrar oss i dessa verser med gudsfruktan, vilket är att göra det Han befallt och hålla sig borta från det Han förbjudit och att denna gudsfruktan leder till paradiset – den stora segern! Vi uppmanas även att reflektera över vad vi förberett inför Domedagen. Vi muslimer bör regelbundet rannsaka oss själva vad gäller vår dyrkan till Allah, gudsfruktan, hur vi spenderar vår tid, våra relationer med andra människor, men även våra dagliga vanor och rutiner gällande mat, sömn och träning. Att ändra sina vanor och rutiner är många gånger en utmaning och kan kännas tungt, men det är nödvändigt att utmana sig själv för att utvecklas och komma framåt. Att ständigt vara medveten om att Allah vakar över oss, ser allt, hör allt och har kunskap om allt, är något som underlättar för oss att hålla Allahs gränser, kämpa för att göra gott och därmed även hålla goda rutiner. Allah säger:

” Ja, frukta Allah! Han är väl underrättad om vad ni gör.”

Bröder och systrar i islam! Skjut inte upp på förändringen! Låt inte djävulen lura dig genom att tänka att det finns gott om tid, att du kan vänta till Ramadan med att komma in i nya goda rutiner. Vem har fått en garanti att leva till Ramadan? Vi är skapade för att dyrka Allah och frukta Honom, inte bara under en viss månad på året utan varje dag, alltid. Allah säger:

"Jag har endast skapat djinnerna och människorna för att de skall dyrka Mig."  [Koranen 51:56]

Och Han sade:

"Till varje samfund har Vi låtit ett sändebud komma för att förkunna: "Dyrka Allah och håll er borta från det som dyrkas vid Allahs sida! "  [Koranen 16:36]

Och Han sade:

”Vi har aldrig sänt en profet före dig utan att uppenbara för honom: "Det finns ingen annan [sann] gud än Jag - tillbe därför Mig!"  [Koranen 21:25]

Vad kan vi då göra rent praktiskt? Du kan redan nu se till att börja göra regelbundna handlingar, även om de är få till antalet! De bästa handlingarna är nämligen de regelbundna, framför allt de obligatoriska, som de fem dagliga bönerna. Du kan även redan nu kämpa för att komma in i dessa goda rutiner:

•    Fasta frivillig fasta på måndagar, torsdagar eller de tre dagarna mitt i månaden när det är fullmåne.
•    Be dina sunnah-böner varje dag. Speciellt de två innan fadjr och de två efter maghrib. Dessa bör du aldrig missa.
•    Be efter isha-bönen! Även om du bara ber 4 enheter (rak’ah) efter isha så räknas det som att du bett natt-bönen.
•    Läsa och lyssna på Koranen regelbundet.
•    Vara upptagen med åminnelser och åkallan.
•    Se till att lära dig något nytt, i din egen takt, vare sig det är att memorera från Koranen, lära dig nya åminnelser, söka kunskap om islam eller annat. Se till att ständigt utveckla dig, i din egen takt. Läs på om fastan i månaden Ramadan redan nu.
•    Vara noga med dina obligatoriska böner så att du ber dem i tid och med ett närvarande hjärta.

Må Allah underlätta för oss alla att komma in i goda rutiner redan nu, och hålla dem. Samt att vi ständigt rannsakar oss själva och funderar vad vi förberett för Domedagen.
Må Allah låta oss leva till Ramadan och att vi får fylla dess dagar och nätter med fasta och bön, samt att Allah låter oss tillhöra de som Han räddar från elden. Amin.

 

 

Artiklar

Relaterade inlägg