Sätt tydliga mål för din dag – och sträva efter att uppnå dem!

Ett inlägg av Yosuf Abdul Hamid -

Sätt tydliga mål för din dag – och sträva efter att uppnå dem!

Ett tidigare inlägg handlade om hur varje dag är en gåva att få vakna upp till, och hur viktigt det är att starta dagen med glädje och positivitet. Lika viktigt är det att vi sätter upp klara mål att sträva efter. Den som inte har några mål för sin dag att sträva efter, riskerar att planlöst driva omkring, ta saker lite som de kommer, och gå mer på vad som känns rätt för stunden. Finns inga mål för dagen kan det lätt bli att man hamnar på soffan eller ännu värre - inte ens har någon motivation att kliva upp ur sängen. Dagarna går. Man står still i sin utveckling. Den onda spiralen av att nöja sig med att ta sig igenom dagarna utan att uppnå något blir en vana, precis som mjukisbyxorna och den odiskade disken.

Islam lär oss att vara produktiva, under utveckling, hungriga på kunskap och i framkant! Varje dag är viktig i en muslims liv. Varje timme, minut och sekund spelar roll! Vi består endast av ett bestämt antal dagar som vi kommer att få leva på denna jord, och för varje dag som går så försvinner en del av dig.

Resan vi befinner oss på i vår färd mot vår Skapare är något vi alla har gemensamt. Vi alla lever här på jorden och vi alla går mot vår död. Men vi strävar samtidigt mot olika saker vi vill uppnå, beroende på vad vi vill med våra liv och vart i livet vi befinner oss. Som Allah säger:

”Alla strävar ni mot olika mål!”
[Koranen 92:4]

Vilka mål strävar du efter? Är dina mål tydliga och gör du rätt saker för att uppnå dina mål eller är det bara tomma önskningar och ett självbedrägeri där du lurar dig själv?
Profeten Muhammed (ﷺ) började varje dag med att minnas Allah, vår Skapare och Herre. Han vaknade redo att lyda Allah, och han lärde oss att börja varje dag med att söka hjälp för att uppnå tre specifika saker under dagen. Efter att ha bett den obligatoriska bönen på morgonen åkallade han Allah genom att säga:

”Allah! Jag ber Dig om kunskap som gynnar, god försörjning och handlingar som Du accepterar.”
[Ibn Mâdjah nr 925]

Detta är vad du ska avse att uppnå under din dag, och sträva efter i första hand! Dessa tre saker som din profet (ﷺ) bad Allah om varje dag efter fadjr-bönen.

1. Kunskap. Vilket lär oss vikten av att alltid söka kunskap, alltid vara hungriga efter att lära oss mer och utveckla oss. Framförallt kunskap om vår religion som ger oss en kompass att leva efter, så att vi med Allahs hjälp kan avgöra vad som är bra för oss eller inte, i enlighet med vad islam lär oss. Men vi ska även sträva efter all annan kunskap som gynnar oss.
Se därför till att avsätta en del av din dag till att lära dig om din religion och utveckla dig, lära dig något nytt från Koranen och profetens sunnah. Samt att utveckla dig inom det som gynnar ditt världsliga, ditt yrke och annan nyttig kunskap.

2. God tillåten försörjning. Detta lär oss att vi ska ut och kämpa och sträva för att söka vår försörjning, som måste vara tillåten (halal). En muslim skall vara självständig och inte sätta sig i en situation där man är beroende av andra. En muslim ska vara den som ger, inte den som tar. Allt detta kan endast uppnås genom att gå ut och arbeta, kämpa, göra affärer och söka sin försörjning på alla tänkbara tillåtna sätt. Detta är en plikt för oss muslimer! Vissa lärda har sagt att det inte finns något gott i den personen som inte går ut och strävar och kämpar för sin försörjning.

3. Handlingar som Allah accepterar. Vilket är handlingar som görs för Allahs skull och som stämmer överens med profetens (ﷺ) sunnah.

När du vaknat på morgonen och har hela dagen framför dig skall du avse dessa saker. Att lära dig ny, nyttig kunskap, att arbeta och kämpa för din försörjning och att göra handlingar som Allah accepterar. Ha som mål att fylla din dag med goda handlingar! Allt från att säga ett vänligt ord och bjuda på ett leende till att bistå någon som behöver din hjälp. Att minnas Allah genom åkallan och åminnelser. Att hålla släktbanden, att vara god mot dina grannar, föräldrar, de äldre och de yngre. Att besöka den sjuke, att ge något i allmosa, att sitta en stund och läsa från Koranen… Det finns så oerhörd mycket du kan fylla din dag med som ger dig otroliga belöningar i detta och nästa liv. Som utvecklar dig istället för att avveckla dig.

Se till att göra allt du kan för att få ut så mycket som möjligt av varje dag! Det finns 24 timmar per dygn. Det är 1440 minuter! Säg inte att du inte har tid. Kom inte hela tiden med ursäkter. Börja någonstans, och sträva sedan framåt. Sakta men säkert, i din egen takt med regelbundna handlingar. Se till att du kommer framåt i ditt liv, att du kämpar och gör det du kan, och be Allah om framgång!

Få in en bra morgonrutin där du lägger lite tid på att börja dagen med att minnas Allah och dyrka Honom samt att ha denna avsikt och mål för dagen. Börja inte dagen med att maniskt sträcka dig efter din mobil för att se ”vad du har missat”, för att istället gå miste om något mycket större! Islam lär oss att de två frivilliga rak’ah innan fadjr-bönen är mer värt än allt som finns i denna värld! Hur mycket belöning finns då inte i att be de obligatoriska bönerna!? Så vakna upp i lugn och ro och börja dagen på bästa sätt genom att minnas det som verkligen är viktigt i livet och slösa inte bort dina dagar och din tid.

Hur kan det finnas tid att slösa i en muslims liv? När varje sekund räknas och vi kommer att tillfrågas vad vi gjorde med vår tid, vår ungdom, vår hälsa, våra pengar.
Börja dagen med att se fram emot att tjäna din Herre, att tjäna ihop din belöning, att tävla om att uppnå det bästa för dig själv i detta och nästa liv. Börja dagen med att påminna dig om att du är i behov av din Herre för att kunna uppnå dessa saker. Gör din morgonbön, vänd dig till Honom och be om dessa saker, och gå sedan ut och kämpa för dem! Ivrig och hungrig, med rätt avsikt. Och mina ärade bröder och systrar; se till att lämna fina spår – vart du än går!

Till sist; ta en stund att begrunda dessa verser från den heliga Koranen:

”TROENDE! Livnär er inte på ocker som fördubblar och mångdubblar. Frukta Allah - kanske skall det gå er väl i händer.
Och frukta Elden, som är beredd att ta emot dem som förnekar sanningen.  
Och lyd Allah och Sändebudet - kanske erfar ni [Hans] barmhärtighet.  
Och tävla med varandra om er Herres förlåtelse och ett paradis, lika vidsträckt som himlarna och jorden, som står berett att ta emot de gudfruktiga, de som ger åt andra såväl i välfärdens dagar som i tider av brist och som lägger band på sin vrede och förlåter sina medmänniskor - Allah älskar dem som gör det goda och det rätta.
De som, om de begår en skamlös handling eller [på annat sätt] tillfogat sig själva orätt, minns Allah och ber Honom om förlåtelse för sina synder - vem kan förlåta synderna utom Allah? - och som inte fortsätter att begå sådana handlingar mot bättre vetande. Den lön som väntar dem skall vara deras Herres förlåtelse och lustgårdar, vattnade av bäckar, där de skall förbli till evig tid - en härlig belöning för dem som arbetat och strävat!”

[Koranen 3:130–136]

Må Allah låta oss tillhöra dessa.
Lär dig åkallan som nämndes i texten ovan här!   

 

Artiklar

Relaterade inlägg