Skillnaden mellan levande och död

Ett inlägg av Yosuf Abdul Hamid -

Skillnaden mellan levande och död

Bröder och systrar i islam! Att minnas Allah är en av de bästa formerna av dyrkan. Allah säger:

Och minns Mig, så skall Jag minnas er; var Mig tacksam och förneka Mig inte!”  [Koranen 2:152]

Och Han sade:

Troende! Åkalla Allah – och minns Honom ständigt!”  [Koranen 33:41]

Och Han sade:

Och de män och de kvinnor som alltid minns Allah - för dem alla har Allah i beredskap förlåtelse för deras synder och en rik belöning.”  [Koranen 33:35]

Profeten ﷺ sade:

Den som minns sin Herre och den som inte minns sin Herre -är som den levande och den döde.” [al-Bukhârî och Muslim]

Det finns många nyttor med att minnas Allah och göra mycket dhikr. Bland dessa är:
1.    Det stöter bort djävulen.
2.    Det gör Allah nöjd.
3.    Det tar bort sorg och förtvivlan från hjärtat.
4.    Det stärker kroppen och hjärtat.
5.    Det leder till att man får mer försörjning.

Det finns en enorm belöning i att minnas Allah. Det är något som är lätt att göra och tar lite tid, men som väger tungt på Domedagen!

Det finns dhikr att säga för nästan alla tillfällen under dagen och kvällen; när det blir morgon och kväll. När man går hemifrån och kommer hem. När man blir glad eller ledsen. När man känner oro, sorg eller smärta. För att skydda sig eller andra mot ondska. Låt oss lära oss dessa olika dhikr, och praktisera dem under våra dagar och nätter.

Låt oss sträva efter att tillhöra de som ständigt minns Allah och gör mycket dhikr. Nu i Ramadan och efter Ramadan.

Ladda ner boken Hinsul Muslim häreller ladda ner appen här.

Artiklar

Relaterade inlägg