Hur ska man förhålla sig till meningsskiljaktigheter i islamiska frågor?

12
Antal sidor
9m
Lästid
1819
Antal ord
Hur ska man förhålla sig till meningsskiljaktigheter i islamiska frågor?

Utdrag ur boken

Meningsskiljaktigheter kring religiösa utslag kommer alltid att finnas. De lärda kan skilja sig åt i allt från fiqh-grunderna och förståelsen av de bevisförande texterna, till uppfattningen av situationen på vilka utslagen tillämpats. Bristande kunskap om hur vi ska hantera de lärdas åsiktsskillnader kan leda till osämja mellan muslimer. Det är därför viktigt både för vår egen och för samfundets skull att vi lär oss hur vi ska förhålla oss rätt till dessa saker.

Skriven av Imran Sheikh

Relaterade e-böcker