ISLAM! DEN RÄTTA VÄGEN. Del 2. Temakväll i Jordbro 2015

Bismillah.

DEL 2: ISLAM, DEN RÄTTA VÄGEN! EN TEMAKVÄLL MED TRE KONVERTITER SOM TALAR OM VARFÖR ISLAM ÄR DEN RÄTTA VÄGEN. SEMINARIET TAR BLAND ANNAT UPP:

  • Varför det är så viktigt att söka efter den rätta vägen.
  • Vad är Islam?
  • Hur kan man veta att vi har en Skapare och Herre?
  • Vem var profeten Muhammed och hur kan man veta att han var profet?
  • Vilka mirakel kom denna profet med?
  • Vad är Koranen?
  • Varför är det viktigt att vara muslim?
  • mm.

    Föreläsare är ´Abdul Wadûd Frank och Abdullah Abû Dâwûd.