Islam, den sanna religionen. Vad är Islam? Del 1. Muslimens tro på Gud.

Bismillah. Islam, den sanna religionen. Vad är Islam? Denna serie syftar till att belysa vad religionen Islam är och vad muslimer tror på.

Denna del 1 handlar om tron på en Skapare, tron på Gud, och vilka bevis som tyder på att vi har en Skapare. Föreläsaren tar bland annat upp:
  • Människans natur.
  • Rationellt tänkande.
  • Tecken och bevis i Skapelsen.
  • Religiösa erfarenheter.

    Föreläsare är Johannes Abdullah som Doktorerar vid det Islamiska Universitetet i al-Madinah.