Islam, den sanna religionen. Vad är Islam? Del 3. Vad är syftet med skapelsen?

Bismillah. Islam, den sanna religionen. Vad är Islam? Denna serie syftar till att belysa vad religionen Islam är och vad muslimer tror på.

Detta är del 3 som handlar om syftet med skapelsen. Finns det något syfte med skapelsen eller är allt skapat utan syfte?
 
Föreläsare är Johannes Abdullah som Doktorerar vid det Islamiska Universitetet i al-Madinah.