Ibn ´Abbâs råd och debatt med Khawaridj.

Föreläsningens Innehåll: 
Bismillah. Denna mycket viktiga föreläsning som berör ett av dagens mest aktuella ämnen handlar om ´Abdullah ibn ´Abbâs (radhiya Allahu anhu) debatt och råd till Khawaridj som dök upp på följeslagarnas tid efter profetens död (salla Allahu ´alayhi wa sallam).
 
Dessa khawaridj finns även i vår tid och klär sig i ahlus-sunnahs klädsel vilket kan orsaka förvirring hos dagens ungdomar och muslimer. Denna föreläsning klargör hur följeslagarna tog sig an dessa människor och stred mot dem på olika sätt. Även idag strider de lärda och deras studenter mot dessa falskhetens folk genom att tillbakavisa dessa nyinförda saker i religionen.